Výsledky vyhľadávania

 1. Bratislava Jarovce - zemník, architektonická štúdia objektu pre vodné športy
  Lacuš Daniel ; 053130  Kráľová Eva ; 053130 (škol.)
  2021
  FAR ; Dátum obhajoby : 08.06.2021 ; Študijný odbor : architektúra a urbanizmus ; Študijný program : I-ARCH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=160394
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Heľpa, turistická vybavenosť pri prírodnom amfiteátri
  Víťazová Bohovicová Simona ; 053130  Kráľová Eva ; 053130 (škol.)
  2021
  FAR ; Dátum obhajoby : 08.06.2021 ; Študijný odbor : architektúra a urbanizmus ; Študijný program : I-ARCH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=160068
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Komunitné centrum
  Plevjaková Natália ; 053130  Kráľová Eva ; 053130 (škol.)
  2020 Bratislava
  FAR ; Dátum obhajoby : 17.06.2020 ; Študijný odbor : architektúra a urbanizmus ; Študijný program : B-AU

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139009 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=F50A3640C856E51083E2B961DB62
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Komunitné centrum
  Némethyová Natália ; 053130  Kráľová Eva ; 053130 (škol.)
  2020 Bratislava
  FAR ; Dátum obhajoby : 17.06.2020 ; Študijný odbor : architektúra a urbanizmus ; Študijný program : B-AU

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138981 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=F50A3640C856E5108EEFBD61DB62
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Bardkontakt 2020 : Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou / Ochrana pamiatok na križovatke perspektív - kontexty, perspektívy, limity ochrany pamiatok v zrkadle skúseností lokalít svetového dedičstva UNESCO / 13. november 2020, Bardejov / zost. Eva Kráľová, Martin Dubiny ; rec. Viera Dvořáková, Jarmila Lalková
  Kráľová, Eva, ; 053130 (zost.) Dubiny, Martin, ; 054140 (zost.) Dvořáková, Viera, (rec.) Lalková, Jarmila, (rec.)
  Bardkontakt 2020 13. november 2020, Bardejov
  1. vydanie
  Bardejov : Mesto Bardejov, 2020 . - 227 s. 170 ks.
  ISBN 978-80-570-2271-8
  https://www.bardejov.sk/images/stories/o_meste/unesco/problematika_mest_pam_centier/zbornik_prednasok_bardkontakt_2020.pdf
  zborník (príspevkov)
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (9) - článok
  kniha

  kniha

 6. Komunitné centrum
  Furdová Andrea ; 053130  Kráľová Eva ; 053130 (škol.)
  2020 Bratislava
  FAR ; Dátum obhajoby : 17.06.2020 ; Študijný odbor : architektúra a urbanizmus ; Študijný program : B-AU

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139080 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=2C8AB4190B6536A9D686127B1CEB
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. K otázke architektonických a rozvojových intervencií v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva / Eva Kráľová
  Kráľová Eva ; 053130 
  Bardkontakt 2020 : Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou / . S. 198-217
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. K infraštruktúre cestovného ruchu v lokalitách s pamiatkami svetového dedičstva na príklade lokality Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka / aut. Eva Kráľová, Ivana Lisická
  Kráľová Eva ; 053130  Lisická Ivana
  Bardkontakt 2020 : Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou / . S. 58-70
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Bratislava, areál Červený rak - architektonická štúdia adaptácie bloku historických budov na novú funkciu
  Jelínková Martina ; 053130  Kráľová Eva ; 053130 (škol.)
  2020 Bratislava
  FAR ; Dátum obhajoby : 09.06.2020 ; Študijný odbor : architektúra a urbanizmus ; Študijný program : I-ARCH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=153583 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=2DE4D0DBB221E90D118CFABEC259
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Bratislava, zóna Chalupkova - architektonická štúdia dostavby budovy priemyselného dedičstva Design factory
  Lampert Viktor ; 053130  Kráľová Eva ; 053130 (škol.)
  2020 Bratislava
  FAR ; Dátum obhajoby : 09.06.2020 ; Študijný odbor : architektúra a urbanizmus ; Študijný program : I-ARCH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=153653 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=2DE4D0DBB221E90D1182FCBEC259
  diplomová práca
  kniha

  kniha