Výsledky vyhľadávania

 1. Slovenské Centrum európskej integrácie, SCEI Kremnica
  Dohnány Branislav  Hrašková Nadežda ; A3130 Flachbart Georg
  ALFA : . roč.7, č. 2/A (2003), s.17-17-26
  SCEI Kremnica
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Priestorové plánovanie v územiach so špecifickým režimom : Instruments, Tools and Metods of Spatial Planning in the Areas with Specific Regimes
  Dohnány Branislav (ed.)  Vodrážka Peter (ed.) ; A3130
  Bratislava : FA STU- ROAD, 2000 . - 464 s
  ISBN 80-88999-05-7
  ekológia krajiny pamiatky
  zborník
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (12) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR10100
  kniha

  kniha

 3. Vývoj architektúry I. : Vývoj architektúry v praveku a staroveku
  Dohnány Branislav 
  2. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 1994 . - 199 s
  ISBN 8022706353
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR22100
  kniha

  kniha

 4. Vývoj architektúry I. : Vývoj architektúry v praveku a staroveku
  Dohnány Branislav 
  1. vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1989 . - 199 s
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR1000
  kniha

  kniha

 5. Vývoj architektúry I.
  Dohnány Branislav 
  1. vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1989 . - 199 s
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR1000
  kniha

  kniha

 6. Vývoj architektúry I. : Vývoj architektúry v praveku a staroveku
  Dohnány Branislav 
  1. vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1989 . - 199 s
  ISBN 802270136X
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR16000
  kniha

  kniha

 7. Náuka o projektovaní I.
  Šarafín Michal ; A1110  Budkeová Branislava ; A1110 Dohnány Branislav
  1. vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1986 . - 186 s
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR1100
  SVF2200
  kniha

  kniha

 8. Vývoj architektúry I : Vývoj architektúry v praveku a staroveku
  Dohnány Branislav 
  ISBN 8022706353
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR1000
  kniha

  kniha