Výsledky vyhľadávania

 1. Relation between private and public spaces of collective housing at the example of Bratislava and Tbilisi / aut. Andrea Bacová, Daniela Majzlanová, Katarína Bergerová
  Bacová Andrea ; 051110  Majzlanová Daniela ; 051110 Bergerová Katarína ; 051110
  IOP Conference Series: Materials Science and Engineering [elektronický zdroj] . Vol. 471 - WMCAUS 2018. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium. Prague, 18-22 June 2018., (2019), art. no. 072028 [7 s.]
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - monografia
  (1) - článok
  článok

  článok

 2. Dynamické zmeny bývania na Slovensku / aut. Katarína Bergerová, Branislav Puškár
  Bergerová Katarína ; 051110  Puškár Branislav ; 051110
  Eurostav : . Roč. 23, č. 1-2 (2017), s. 16-19
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - článok
  článok

  článok

 3. Kelti z Bratislavy / aut. Katarína Bergerová
  Bergerová Katarína ; 051110 
  Arch : . Roč. 22, č. 5 (2017), s. 53-55
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. WhatCity? Bezpečnosť v meste / aut. Katarína Bergerová, Daniela Majzlanová
  Bergerová Katarína ; 051110  Majzlanová Daniela ; 051110
  Arch : . Roč. 22, 7-8 (2017), s. 65
  článok z periodika
  EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch
  článok

  článok

 5. Ďalší kroky / aut. Katarína Bergerová
  Bergerová Katarína ; 051110 
  Informačné listy FA STU . Roč. 23, marec (2016), s. 5
  článok z periodika
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok

 6. WhatCity? Aké námestie / aut. Katarína Bergerová, Daniela Majzlanová
  Bergerová Katarína ; 051110  Majzlanová Daniela ; 051110
  Arch : . Roč. 21, č. 5 (2016), s. 67
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. The impact of the architectural form of residential buildings on the quality of public space / aut. Katarína Bergerová
  Bergerová Katarína ; 051110 
  Proceedings: 6th Annual Conference on Architecture and Urbanism : . S. 72-80
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - monografia
  (1) - článok
  článok

  článok

 8. Festival Obchodnej ulice / aut. Katarína Bergerová, Daniela Majzlanová
  Bergerová Katarína ; 051110  Majzlanová Daniela ; 051110
  Obchodná na Obchodnej 2015. Umenie vo verejnom priestore / : . S. 58-59
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 9. Nové trendy v tvorbe verejných priestorov obytného prostredia / aut. Katarína Bergerová
  Bergerová Katarína ; 051110 
  7. ročník medzinárodnej odbornej konferencie: Životné prostredie miest - Zborník prednášok [elektronický zdroj] . CD-ROM, 23 s.
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 10. Public Spaces / aut. Katarína Bergerová, Daniela Majzlanová
  Bergerová Katarína ; 051110  Majzlanová Daniela ; 051110
  Arch : . Roč. 21, č. 1-2 (2016), s. 59
  článok z periodika
  EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch
  článok

  článok