Výsledky vyhľadávania

 1. From stochasticism to determinism in evaluation of human postural responses / aut. Boris Barbolyas, Cyril Belavý, Ján Vachálek, Ladislav Dedík, Diana Bzdúšková
  Barbolyas Boris ; 020020  Belavý Cyril ; 020020 Vachálek Ján ; 020020 Dedík Ladislav Bzdúšková Diana
  21st International Conference on Process Control (PC) 2017 . S. 234-239, USB kľúč
  chaos postoj COP
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Modelovanie a identifikácia posturálneho systému človeka
  Barbolyas Boris ; 020020  Belavý Cyril ; 020020 (škol.)
  2017
  SJF ; Dátum obhajoby : 25.08.2017 ; Študijný odbor : 5.2.14. automatizácia ; Študijný program : D-AISP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133275
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0100
  kniha

  kniha

 3. Evaluation of human postural system dynamical behavior via developed statokinesigram trajectory / aut. Boris Barbolyas, Kristína Šuttová, Ján Vachálek, Cyril Belavý, Branislav Hučko, Ladislav Dedík
  Barbolyas Boris ; 020020  Šuttová Kristína Vachálek Ján ; 020020 Belavý Cyril ; 020020 Hučko Branislav ; 020010 Dedík Ladislav
  IFAC-PapersOnLine . Vol. 50, 20th World congress on the International Federation of Automatic Control. Toulouse, France. July 9-14, 2017 (2017), s. 15627-15632, online
  formulácia modelu centrum tlaku (COP) model formulation center of pressure (CoP)
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Comparison of developed statokinesigram and marker data signals by model approach / aut. Boris Barbolyas, Kristína Bučková, Tomáš Volenský, Cyril Belavý, Ladislav Dedík
  Barbolyas Boris ; J0020  Bučková Kristína Volenský Tomáš ; J110 Belavý Cyril ; J0020 Dedík Ladislav ; J110
  International Science Index . Vol. 18, iss. 1, part VI (2016), s. 906-909
  centrum tlaku (COP) center of pressure (CoP)
  článok z periodika
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Meranie teploty pri odlievaní termoelektrickými snímačmi teploty / aut. Katarína Balonová, Boris Barbolyas, Michal Vajsábel, Romana Rosolowska, Tomáš Kopunec, Martin Koval
  Balonová Katarína ; 020020  Barbolyas Boris ; 020020 Vajsábel Michal ; 020020 Rosolowska Romana ; 020020 Kopunec Tomáš ; 020020 Koval Martin ; 020020
  Strojárstvo - Strojírenství . Roč. 19, č. 3 (2015), s. 48-51
  teplota meranie temperature measuring
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Use of thermocouples in technological process of casting / aut. Katarína Balonová, Michal Vajsábel, Boris Barbolyas, Romana Rosolowska, Tomáš Kopunec
  Balonová Katarína ; 020020  Vajsábel Michal ; 020020 Barbolyas Boris ; 020020 Rosolowska Romana ; 020020 Kopunec Tomáš ; 020020
  Technical computing Bratislava 2014 . S. 3-17
  teplota termočlánok temperature
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 7. Postural system adaptation to Achilles tendom vibration stimuli - the pilot studu / aut. Boris Barbolyas, Jana Chrenová, Kristína Bučková, Michal Čekan, Branislav Hučko, Ladislav Dedík
  Barbolyas Boris ; 020020  Chrenová Jana ; 020110 Bučková Kristína Čekan Michal ; 020010 Hučko Branislav ; 020250 Dedík Ladislav ; 020110
  7th international posture symposium : . S. 20
  postural system adaptation adaptácia posturálneho systému
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 8. Postural response signal characteristics identified by method of developed statokinesigram / aut. Boris Barbolyas, Michal Vajsábel, Cyril Belavý, Branislav Hučko, Ladislav Dedík
  Barbolyas Boris ; 020020  Vajsábel Michal ; 020020 Belavý Cyril ; 020020 Hučko Branislav ; 020010 Dedík Ladislav ; 020020
  Scientific Proceedings Faculty of Mechanical Engineering STU Bratislava . Vol. 23, iss. 1 (2015), s. 1-5
  posture analysis center of pressure (CoP) centrum tlaku (COP)
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 9. Využitie softvérových prostriedkov MATLAB&SIMULINK a COMSOL multiphysics pri modelovaní a riadení predohrevu zlievarenskej formy
  Barbolyas Boris ; J0020  Belavý Cyril ; J0020
  Technical Computing Bratislava 2014 : . CD-ROM, [13] s.
  MATLAB tepelné polia temperature fields
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Modelling and robust control of temeperature fields in casting mould as distributed parameter systems
  Belavý Cyril ; J0020  Vlček Marcel ; J0020 Vitáloš Filip ; J0020 Barbolyas Boris ; J0020
  Automatizácia a riadenie v teórii a praxi. ARTEP 2014 [elektronický zdroj] : . USB kľúč, p. 04/1-04/13
  zlievarenská forma modelovanie casting mould
  článok zo zborníka
  AFB - Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok