Výsledky vyhľadávania

 1. Multifunkčná telocvičňa
  Žákovičová Katarína ; 054140  Ilkovič Ján ; 054140 (škol.)
  2019
  FAR ; Dátum obhajoby : 04.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Študijný program : B-AU

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128146
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Multifunkčná telocvičňa
  Ženiš Juraj ; 054140  Ilkovič Ján ; 054140 (škol.)
  2019
  FAR ; Dátum obhajoby : 04.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Študijný program : B-AU

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=129792
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Diversification of activities - supposition of rural settlements space development / aut. Ľubica Ilkovičová, Ján Ilkovič
  Ilkovičová Ľubica ; 054140  Ilkovič Ján ; 054140
  Rural Buildings in European Regions RUBER 2019. Architectura - Construction - Technology - Safety - Logistics / Vidiecke stavby v európskych regiónoch RUBER 2019. Architektúra - konštrukcie - technológie - bezpečnosť - logistika [elektronický zdroj] . S. 22-29
  článok zo zborníka
  AFB - Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (3) - článok
  článok

  článok

 4. Basics of building structure in architectonic education Ilkovičová Ľ. / Ľubica Ilkovičová, Ján Ilkovič
  Ilkovičová Ľubica ; 054140  Ilkovič Ján ; 054140
  Global journal of engineering education . Vol. 21, Iss. 2 (2019), s. 150-156
  ISSN 1328-3154
  Architecture education * Building structure * Practical skills * Theoretical knowledge
  © WIETE 2019
  http://www.scopus.com/inward/record.url?partnerID=HzOxMe3b&eid=2-s2.0-85070019342&origin=inward
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  nerozpoznaný

  nerozpoznaný

 5. DNA ÚKAIS 2010-2017 / aut. Ján Ilkovič
  Ilkovič Ján ; 054140 
  Informačné listy FA STU . Roč. 25, jún (2018), s. 21-23
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 6. Prieniky vo vzdelávaní v rámci siete škôl architektúry REA [elektronický zdroj] aut. Ľubica Ilkovičová, Ján Ilkovič, Yakoub Meziani ; rec. Maroš Finka, Vladimír Bahna
  Ilkovič Ján ; 054140 (ed.)  Ilkovičová Ľubica ; 054140 (ed.) Meziani Yakoub ; 054140 (ed.) ; 902022 (rec.) (rec.)
  1. vydanie
  Bratislava : SPEKTRUM STU, 2018 . - online 137 s.
  ISBN 978-80-227-4874-2
  https://www.fa.stuba.sk/buxus/docs/uka/Publikacie_ustavu/Prieniky_vo_vzdelavani_REA.pdf
  monografia
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  kniha

  kniha

 7. Intersections of content and methodology in education at architectonic schools of the REA net / aut. Ján Ilkovič, Yakoub Meziani, Andrej Maciak
  Ilkovič Ján ; 054140  Meziani Yakoub ; 054140 Maciak Andrej
  World Transactions on Engineering and Technology Education . Vol. 16, No. 3 (2018), s. 230-236
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  (1) - článok
  článok

  článok

 8. Víťazné "bakalárske karty" ABF Slovakia rozdané / aut. Ján Ilkovič
  Ilkovič Ján ; 054140 
  Informačné listy FA STU . Roč. 25, január (2018), s. 6-7
  článok z periodika
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok

 9. Prieniky vo vzdelávaní v rámci siete škôl architektúry REA [elektronický zdroj] aut. Ľubica Ilkovičová, Ján Ilkovič, Yakoub Meziani ; rec. Maroš Finka, Vladimír Bahna
  Ilkovičová Ľubica ; 054140  Ilkovič Ján ; 054140 Meziani Yakoub ; 054140 Finka Maroš ; 902022 (rec.) Bahna Vladimír (rec.)
  1. vydanie
  Bratislava : SPEKTRUM STU, 2018 . - online 137 s.
  ISBN 978-80-227-4874-2
  https://www.fa.stuba.sk/buxus/docs/uka/Publikacie_ustavu/Prieniky_vo_vzdelavani_REA.pdf
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  (1) - článok
  kniha

  kniha

 10. Buildings typology education in the Faculty of Architecture at Slovak University of Technology in Bratislava, Slovakia / aut. Ľubica Ilkovičová, Ján Ilkovič
  Ilkovičová Ľubica ; 054140  Ilkovič Ján ; 054140
  World Transactions on Engineering and Technology Education . Vol. 16, Iss. 4 (2018), s. 374-379
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok