Výsledky vyhľadávania

 1. Optimization method of elevator selection for the realization of construction processes
  Gašparík Jozef ; 010270  Szalayová Sylvia ; 010270 ALAMRO Bader I.M. ; 010270 Gašparík Marián
  Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III : . S. 369-374
  building construction elevator selection
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Systém manažérstva environmentu : STN EN ISO 14001:2016
  Gašparík Jozef ; 010270  Gašparík Marián Szalayová Sylvia ; 010270 (rec.) (rec.) Chamulová Barbara ; 010270
  1. vyd.
  Brno : Tribun EU, 2017 . - 70 s.
  ISBN 978-80-263-1357-1
  environmentálne manažérstvo STN EN ISO 14001:2016
  učebnica
  ACA - Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 3. Method of Optimal Machine Selection for Construction Processes from the Point of its Energy Consumption Minimizing with Software Support
  Gašparík Jozef ; 010270  Paulovičová Lucia ; 010270 Szalayová Sylvia ; 010270 Gašparík Marián
  ISARC 2017 : . CD-ROM, s. 730-736
  metóda energia stavebné stroje optimalizácia
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. World Quality Management Trends Implemented into Construction Company
  Gašparík Jozef ; 010270  Gašparík Marián
  OTMC 2017 : . online, s. 251-263
  kvalita manažérstvo stavebná organizácia
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2016
  Gašparík Jozef ; 010270  Gašparík Marián ; 020070
  Buildustry . Roč. 1, č. 2 (2017), CD-ROM, s. 15-16
  kvalita systém manažérstvo
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Interný audit systému manažérstva kvality : podľa STN EN ISO 9001:2016 a STN EN ISO 19011:2012
  Gašparík Jozef ; 010270  Gašparík Marián Szalayová Sylvia ; 010270 (rec.) (rec.) Chamulová Barbara ; 010270
  1. vyd.
  Brno : Tribun EU, 2017 . - 67 s.
  ISBN 978-80-263-1167-6
  kvalita interný audit manažérstvo kvality
  monografia
  ACA - Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 7. Quality Management in Organizations
  Gašparík Jozef ; 010270  Gašparík Marián Szalayová Sylvia ; 010270 (rec.) Chamulová Barbara ; 010270 (rec.) (rec.) Kovářová Barbora
  1. vyd.
  Brno : Tribun EU, 2016 . - 128 s.
  ISBN 978-80-263-1136-2
  kvalita manažérstvo organizácia
  monografia
  AAA - Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 8. Systém manažérstva kvality : podľa STN EN ISO 9001:2016
  Gašparík Jozef ; 010270  Gašparík Marián Szalayová Sylvia ; 010270 (rec.) Chamulová Barbara ; 010270 (rec.) (rec.) Kovářová Barbora
  1. vyd.
  Brno : Tribun EU, 2016 . - 110 s.
  ISBN 978-80-263-1125-6
  kvalita manažérstvo kvality ISO 9001
  učebnica
  ACA - Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 9. Multi-criteria optimizing method of earthtwork machine group selection implemented into soil processes
  Gašparík Jozef ; V270  Paulovičová Lucia ; V270 Prokopčák Lukáš ; V270 Gašparík Marián ; J
  ISARC 2013 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, [11] p.
  zemné stroje
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Zefektívnenie činnosti organizácie aplikáciou modelu EFQM
  Gašparík Marián ; J  Hekelová Edita (škol.) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011 . - 131 s
  kvalita produkcie samohodnotenie manažérstvo kvality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=45308
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0100
  kniha

  kniha