Výsledky vyhľadávania

 1. RGBD mapping solution for low-cost robot / aut. Peter Beňo, František Duchoň, Peter Hubinský, Martin Dekan, Michal Tölgyessy, Michal Dobiš
  Beňo Peter  Duchoň František ; 031000 Hubinský Peter ; 031000 Dekan Martin ; 031000 Tölgyessy Michal ; 031000 Dobiš Michal ; 031000
  Machine Vision and Applications . Vol. 33, iss. 2 (2022), Art. no. 21 [27] s.
  RGBD mapping Feature detector SLAM Visual odometry
  https://link.springer.com/article/10.1007/s00138-022-01275-0#citeas
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 2. Innovative collaborative method for interaction between a human operator and robotic manipulator using pointing gestures / aut. Marek Čorňák, Michal Tölgyessy, Peter Hubinský
  Čorňák Marek ; 031000  Tölgyessy Michal ; 031000 Hubinský Peter ; 031000
  Applied Sciences . Vol. 12, iss. 1 (2022), Art. no. 258 [19] s.
  HRI leap motion URS hand gesture recognition pointing gestures collaborative robotics
  https://www.mdpi.com/2076-3417/12/1/258
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 3. Ovládanie robota gestami pomocou senzora Leap Motion
  Cservenka Béla ; 031000  Tölgyessy Michal ; 031000 (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2021
  FEI ; Dátum obhajoby : 29.06.2021 ; Študijný odbor : kybernetika ; Študijný program : B-RK . - 37 s., príl.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=CF9E62B1F4156FE3B92B0284D7C8&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Interakcia s pracovným priestorom robota pomocou senzora Leap Motion
  Ďurina Andrej ; 031000  Tölgyessy Michal ; 031000 (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2021
  FEI ; Dátum obhajoby : 29.06.2021 ; Študijný odbor : kybernetika ; Študijný program : B-RK . - 51 s., príl.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=38F43C5054BC4F7F2BBCC7F31F28&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Ovládanie digitálneho systému gestami pomocou senzora Leap Motion
  Kutaš Branislav ; 031000  Tölgyessy Michal ; 031000 (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2021
  FEI ; Dátum obhajoby : 29.06.2021 ; Študijný odbor : kybernetika ; Študijný program : B-RK . - 52 s., príl.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=38F43C5054BC4F7F2CBECFF31F28&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Interakcia človek-robot pomocou gest
  Hroboň Matej ; 031000  Tölgyessy Michal ; 031000 (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2021
  FEI ; Dátum obhajoby : 08.06.2021 ; Študijný odbor : kybernetika ; Študijný program : I-RK . - 70 s., príl.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=2DF2AC71C78DA39E9FF0B6873752&seo=CRZP-detail-kniha
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Diaľkovo riadený guľový robot : Úžitkový vzor č. 9094, Dátum o zápise ÚV : 24.3.2021, Vestník ÚPV SR č. 6/2021 / aut. Ľuboš Chovanec, František Duchoň, Michal Tölgyessy, Peter Hubinský
  Chovanec Ľuboš ; 031000  Duchoň František ; 031000 Tölgyessy Michal ; 031000 Hubinský Peter ; 031000
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2021 . - 7 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/108-2020
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  D1 - Dokument práv duševného vlastníctva
  kniha

  kniha

 8. Detekcia objektov v pracovnom priestore robota
  Kováčik Dominik ; 031000  Tölgyessy Michal ; 031000 (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2021
  FEI ; Dátum obhajoby : 10.06.2021 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : I-API . - 83 s., príl.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=52328540584FDC4D968229AB80F2&seo=CRZP-detail-kniha
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Identifikácia operátora robotického pracoviska na základe detekcie tváre
  Zarembová Nikola ; 031000  Tölgyessy Michal ; 031000 (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2021
  FEI ; Dátum obhajoby : 10.06.2021 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : I-API . - 70 s., príl.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=7E417B54B864B7C45D2BF74635AB&seo=CRZP-detail-kniha
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Skeleton tracking accuracy and precision evaluation of Kinect V1, Kinect V2, and the Azure Kinect / aut. Michal Tölgyessy, Martin Dekan, Ľuboš Chovanec
  Tölgyessy Michal ; 031000  Dekan Martin ; 031000 Chovanec Ľuboš ; 031000
  Applied Sciences . Vol. 11, iss. 12 (2021), Art. no. [21] s.
  depth sensor Kinect Azure Kinect skeleton tracking skeletal tracking pose tracking
  https://www.mdpi.com/2076-3417/11/12/5756
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok