Výsledky vyhľadávania

 1. Hlboké neurónové siete pre spracovanie medicínskych dermatoskopických dát
  Bernáth Zsuzsanna ; 070400  Benešová Vanda ; 070400 (škol.)
  2020
  FIIT ; Dátum obhajoby : 10.06.2020 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151405
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Segmentácia anatomických orgánov v rádiologických obrazových dátach metódami počítačového videnia
  Mocák Richard ; 070400  Benešová Vanda ; 070400 (škol.)
  2020
  FIIT ; Dátum obhajoby : 10.06.2020 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151457
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Diagnostika a predikcia vývoja Alzheimerovej choroby metódami počítačového videnia a hlbokých neurónových sietí.
  Staňo Martin ; 070400  Benešová Vanda ; 070400 (škol.)
  2020
  FIIT ; Dátum obhajoby : 10.06.2020 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151489
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Počítačové videnie pre spracovanie medicínskych obrazových dát z onkologických vyšetrení
  Trnavská Ľubomíra ; 070400  Benešová Vanda ; 070400 (škol.)
  2020
  FIIT ; Dátum obhajoby : 10.06.2020 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151496
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Hlboké neurónové siete a metódy počítačového videnia aplikované pre medicínske dáta
  Grofčík Pavol ; 070400  Benešová Vanda ; 070400 (škol.)
  2020
  FIIT ; Dátum obhajoby : 16.06.2020 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : B-INFO

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=134777
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Spracovanie volumetrických medicínskych dát metódami umelej inteligencie pre podporu lekárskej diagnostiky
  Krčmář Ján ; 070400  Benešová Vanda ; 070400 (škol.)
  2020
  FIIT ; Dátum obhajoby : 16.06.2020 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : B-INFO

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=142052
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Spracovanie medicínskych vizuálnych dát metódami umelej inteligencie.
  Lackovič Jakub ; 070400  Benešová Vanda ; 070400 (škol.)
  2020
  FIIT ; Dátum obhajoby : 16.06.2020 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : B-INFO

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=142062
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Spracovanie obrazových medicínskych dát metódami počítačového videnia a hlbokých neurónových sietí
  Popovcová Zuzana ; 070400  Benešová Vanda ; 070400 (škol.)
  2020
  FIIT ; Dátum obhajoby : 16.06.2020 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : B-INFO

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=142127
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Spracovanie obrazových medicínskych dát metódami počítačového videnia a hlbokých neurónových sietí
  Šulavík Andrej ; 070400  Benešová Vanda ; 070400 (škol.)
  2020
  FIIT ; Dátum obhajoby : 16.06.2020 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : B-INFO

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=142153
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 10. Rozpoznávanie objektov a textúr metódami počítačového videnia a hlbokých neurónových sietí
  Beňo Viktor ; 070400  Benešová Vanda ; 070400 (škol.)
  2020
  FIIT ; Dátum obhajoby : 16.06.2020 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : B-INFO

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=134711
  bakalárska práca
  kniha

  kniha