Výsledky vyhľadávania

 1. Assessing and visualisation of preserved cultural-historical values for quality environment of historic cities / aut. Pavel Gregor, Kristína Kalašová
  Gregor Pavel ; 053130  Kalašová Kristína ; 053130
  IOP Conference Series: Materials Science and Engineering [elektronický zdroj] . Vol. 471 - WMCAUS 2018. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium. Prague, 18-22 June 2018., (2019), art. no. 072036 [8 s.]
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Role of research in architectural education at FA-STU / aut. Ján Legény, Pavel Gregor
  Legény Ján ; 052120  Gregor Pavel ; 053130
  World Transactions on Engineering and Technology Education . Vol. 17, Iss. 2 (2019), s. 140-145
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  (4) - článok
  článok

  článok

 3. Monumentorum tutela 29. Ochrana pamiatok : Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencii: Interpretácia a prezentácia kultúrneho dedičstva Veľkej Moravy, 17-18 Október 2018, Bratislava / rec. Pavel Gregor, Vladimír Kohút ; ed. Silvia Petrášová
  Gregor, Pavel, ; 053130 (rec.) Kohút, Vladimír (rec.) Petrášová, Silvia, (ed.)
  Interpretácia a prezentácia kultúrneho dedičstva Veľkej Moravy 17.-18. 10. 2018 Bratislava
  1. vydanie
  Bratislava : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2018
  ISBN 978-80-89175-86-4
  zborník
  (4) - článok
  kniha

  kniha

 4. Alternative methods for education and training at the Architectural Research Centre for Heritage and Art education (ARCHA) at Banská Štiavnica / aut. Pavel Gregor
  Gregor Pavel ; 053130 
  World Transactions on Engineering and Technology Education . Vol. 16, No. 2 (2018), s. 151-155
  ISSN 14462257

  © 2018 WIETE
  http://www.scopus.com/inward/record.url?partnerID=HzOxMe3b&eid=2-s2.0-85047570767&origin=inward
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  nerozpoznaný

  nerozpoznaný

 5. Detašovaná fakulta 2013-18 / aut. Pavel Gregor
  Gregor Pavel ; 053130 
  Informačné listy FA STU . Roč. 25, jún (2018), s. 26-27
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 6. Pán dekan, na slovíčko / aut. Henrieta Moravčíková, Pavel Gregor
  Moravčíková Henrieta ; 053130  Gregor Pavel ; 053130
  Informačné listy FA STU . Roč. 26, september (2018), s. 4-6
  článok z periodika
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok

 7. Mapovanie a valorizácia kultúrneho dedičstva miest na Dunaji : Príklad súmestia Komárno a Komárom / aut. Martin Dubiny, Pavel Gregor, Kristína Kalašová
  Dubiny Martin ; 054140  Gregor Pavel ; 053130 Kalašová Kristína ; 053130
  ALFA : . Roč. 23, č. 2 (2018), s. 32-41
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Architektúra kláštorov a rehoľných domov na Slovensku : Dejiny a pamiatková ochrana / zost. Magdaléna Kvasnicová ; ed. Marek Šeregi ; rec. Peter Kresánek, Martin Čičo, Pavel Gregor
  Kvasnicová, Magdaléna, ; 010310 (zost.) Šeregi, Marek, (zost.) Kresánek, Peter (rec.) Čičo, Martin (rec.) Gregor, Pavel, ; 053130 (rec.)
  2. rozšírené vydanie
  Bratislava : SPEKTRUM STU, 2018 . - 616 strán
  ISBN 978-80-227-4876-6
  sakrálna architektúra kláštory Slovensko obnova pamiatok
  zborník
  (6) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR1100
  kniha

  kniha

 9. Šamorín - obnova a adaptácia objektu NKP kláštora paulánov pre polyfunkčné účely
  Porubský Peter ; 053130  Gregor Pavel ; 053130 (škol.)
  2017
  FAR ; Dátum obhajoby : 31.05.2017 ; Študijný odbor : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Študijný program : I-ARCH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128294
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Architecture in Perspective 2017 : Sborník příspěvků z 9. mezinárodní konference. Architecture in Perspective = Architektura v perspektivě 2017. Ostrava, ČR, 2. - 3. 11. 2017
  Peřinková, Martina (ed.) Nedvěd, Martin (ed.) Gregor, Pavel, ; 053130 (rec.) Karač, Zlatko (rec.) Kuta, Vítězslav (rec.)
  9th Architecture in Perspective = Architektura v perspektivě 2017 2. - 3. 11. 2017 Ostrava, Česká republika
  Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2017 . - 263 s.
  ISBN 978-80-248-4058-1
  zborník (príspevkov)
  (17) - článok
  kniha

  kniha