Výsledky vyhľadávania

 1. Aplikácia ocele pri nosných drevených konštrukciách
  Benková Anna ; V190 
  Kovové, spriahnuté a drevené konštrukcie a mosty : . s.19-26
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 2. Ekologická symbióza dreva a ocele pri návrhu nosných sústav
  Benková Anna ; V190 
  Konstrukce . Roč. 6, č. 1 (2007), s.23-24
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 3. Ekologická symbióza dreva a ocele
  Benková Anna ; V190 
  Stavba . roč.10, č.5 (2007), s.40-41
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Ekonomicko-ekologické aspekty súčinnosti dreva a ocele pri návrhu nosných sústav
  Benková Anna ; V190 
  Konstrukce . Roč. 5, č. 3 (2006), s.36-38
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 5. Ekologická symbióza dreva a ocele pri návrhu nosných sústav
  Benková Anna ; V190 
  Uplatňovanie oceľových, oceľovobetónových a drevených konštrukcií a mostov vo výstavbe : . s.37-40
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Použitie ocele a dreva pri návrhu nosných sústav
  Benková Anna ; V190 
  Teoretické a konštrukčné problémy oceľových a drevených konštrukcií. Ľahké oceľové konštrukcie : . s.93-96
  článok zo zborníka
  AEF - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 7. Možnosti využita dreva v stavebníctve
  Benková Anna ; V190 
  Stavba . Roč. 8, č. 11 (2005), s.48-50
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Protikorózna ochrana nosných oceľových konštrukcií
  Benková Anna ; V190 
  Oceľové a drevené konštrukcie v súčasnosti a budúcnosti : . s.53-56
  článok zo zborníka
  AEF - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 9. Kovové a drevené konštrukcie
  Benková Anna ; V190  Dražkovič Ferdinand Kalousek Vladimír
  1. vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave SvF, 1993 . - 271 s
  skriptá
  kniha

  kniha

 10. Kovové a drevené konštrukcie
  Benková Anna ; V190  Dražkovič Ferdinand Kalousek Vladimír
  1. vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave SvF, 1993 . - 271 s
  ISBN 8022705624
  konštrukcie drevené Konštrukcie kovové
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR3100
  kniha

  kniha