Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh algoritmov a systémových programov pre riadenie procesov a interakcia počítača s procesorom : Výskumná úloha č. III-1-2/7. Výskumná správa čiastkovej úlohy
  Neuschl Štefan (ved. výsk. tímu)  Molnár Ľudovít ; I200 Horváth Pavel Pauer Daniel Stopková Daniela
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1977 . - 41 s
  automatizácia
  výskumná správa
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0002
  kniha

  kniha

 2. Vytváranie experimentálnej terminálovej siete počítača EC 1021 : Výskumná úloha SPEV-V-2/12-09.43
  Horváth Pavel  Pauer Daniel
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1978 . - preruš. str
  výskumná správa
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 3. Prepojenie počítačového systému EC 1021 s počítačom SIEMENS 4004/150 : Výskumná úloha č. ELF 75/7
  Neuschl Štefan (ved. výsk. tímu)  Horváth Pavel Fargaš Pavel Lauko Pavol Pauer Daniel
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1976
  výskumná správa
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 4. Komunikácia informácií pomocou grafickej interpretácie systémom priameho spojenia s počítačom : vS č. 38/5-10
  Gvozdjak Ladislav (ved. výsk. tímu)  Fargaš Pavel Horváth Pavel Minárová Jana
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1971 . - 22 s
  výskumná správa
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 5. Automatické zariadenie prípravy vstupných údajov pre počítač z grafiky zadaných funkcií : Výskumná správa 68/5-9
  Gvozdjak Ladislav (ved. výsk. tímu)  Fargaš Pavel Horváth Pavel
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1971 . - 84 s príl.
  . - 23 s príl.
  výskumná správa
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0002
  kniha

  kniha

 6. Výskum progresívnych magnetických prvkov F-8-9-4 : Záverečná správa č.5
  Benda Oldrich (ved. výsk. tímu)  Horváth Pavel Bydžovský Ján ; E040
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1966 . - 54 s
  výskumná správa
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 7. Výskum tenkých fmg vrstiev : Záverečná správa č.2
  Benda Oldrich (ved. výsk. tímu)  Horváth Pavel
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1964 . - 25 s
  výskumná správa
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha