Výsledky vyhľadávania

 1. Ako ďalej s nízkoteplotnou energiou z termálnych kúpalisk?
  Predajnianska Anna ; 010290  Takács Ján ; 010290
  Vykurovanie 2020 : . CD-ROM, s. 147-150
  geotermálna energia bazénová voda odpadová voda výmenník tepla rekuperácia tepla
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Optimalizácia zdroja tepla pre SCZT s využitím kogenerácie a tepelných čerpadiel
  Mudrá Martina ; 010290  Takács Ján ; 010290
  Vykurovanie 2020 : . CD-ROM, s. 209-214
  zdroj tepla sústava centralizovaného zásobovania teplom kogeneračná jednotka tepelné čerpadlá energia prostredia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Výpočet a návrh teplovodnej kotolne na báze biomasy pre základnú školu
  Šranko Mário ; 010290  Takács Ján ; 010290 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 11.06.2020 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152147
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Optimalizácia prevádzky OST s využívaním geotermálnej energie
  Szabó Zoltán ; 010290  Takács Ján ; 010290 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 10.06.2020 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152133
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Výpočet a návrh nízkoteplovodnej veľkoplošnej vykurovacej sústavy so zdrojom tepla tepelným čerpadlom
  Gašpárek Michal ; 010290  Takács Ján ; 010290 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 09.06.2020 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152252
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Výpočet a návrh veľkoplošnej nízkoteplotnej vykurovacej sústavy pre základnú školu
  Štvrtecký Vladimír ; 010290  Takács Ján ; 010290 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 11.06.2020 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152089
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Energy evaluation of a residential building after complex renovation
  Skalíková Ingrida ; 010290  Takács Ján ; 010290 Füri Belo
  EXPRES 2020 : . USB kľúč, s. 65-68
  energy evaluation complex renovation economic evaluation residential building
  článok zo zborníka
  AFA - Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Application of cogeneration unit and heat pumps in district heating systems
  Takács Ján ; 010290  Mudrá Martina ; 010290
  EXPRES 2020 : . USB kľúč, s. 61-64
  district heating systems renewable energy sources cogeneration unit heat pumps
  článok zo zborníka
  AFA - Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. A távhőrendszer hőforrása működésének optimalizálása gázmotor és hőszivattyúk alkalmazásával
  Takács Ján ; 010290  Mudrá Martina ; 010290
  ÉPKO 2020 : . online, s. 160-165
  központi távhő rendszer gázmotor hőszivattyú használati melegvíz földgáz
  http://ojs.emt.ro/index.php/EPKO/article/view/218/198
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Využívanie geotermálnej energie vo svete a na Slovensku
  Predajnianska Anna ; 010290  Takács Ján ; 010290
  TZB Haustechnik : . Roč. 28, č. 3 (2020), s. 14-17
  geotermálna energia sústavy CZT výroba elektrickej energie vykurovanie a príprava teplej vody rekreačné zariadenia
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok