Výsledky vyhľadávania

 1. Optimalizácia prevádzky skleníkového hospodárstva s využitím geotermálnej energie v Dunajskej Strede
  Állóová Viktória ; 010290  Takács Ján ; 010290 (škol.)
  2021
  SVF ; Dátum obhajoby : 08.06.2021 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158614
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Výpočet a návrh nízkoteplotnej vykurovacej sústavy pre materskú škôlku so zdrojom tepla tepelným čerpadlom
  Civáň Ján ; 010290  Takács Ján ; 010290 (škol.)
  2021
  SVF ; Dátum obhajoby : 09.06.2021 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=166046
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Komplexné hodnotenie vplyvu nočných útlmov vykurovacej sústavy a prípravy teplej vody na prevádzku sústavy CZT
  Kostolanská Katarína ; 010290  Takács Ján ; 010290 (škol.)
  2021
  SVF ; Dátum obhajoby : 09.06.2021 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159086
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Bytové odovzdávacie stanice tepla a problémy s napojením na tepelnú sieť
  Takács Ján ; 010290 
  Vykurovanie 2021 : . CD-ROM, s. 357-362
  bytové odovzdávacie stanice tepla hydraulika potrubných rozvodov tepelné izolácie projektová dokumentácia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Výmenníky tepla pre rekuperáciu odpadového tepla z termálnych kúpalísk
  Predajnianska Anna ; 010290  Takács Ján ; 010290
  Vykurovanie 2021 : . CD-ROM, s. 215-218
  výmenník tepla rekuperácia termálne kúpaliská
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Hodnotenie účinnosti sústav CZT z pohľadu STN EN 15316-4-5 vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému
  Mudrá Martina ; 010290  Takács Ján ; 010290
  Vykurovanie 2021 : . CD-ROM, s. 175-182
  centralizované zásobovanie teplom účinnosť výpočet energetických požiadaviek energetická hospodárnosť budov
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. A termálfürdők szennyvízéből történő hővisszanyerés lehetőségei hőcserélők és hőszivattyúk alkalmazásával
  Takács Ján ; 010290  Predajnianska Anna ; 010290 ; 010290 Mudrá Martina
  ÉPKO 2021 : . online, s. 188-191
  thermal water thermal baths pool systems energy saving energy recovery efficiency
  https://ojs.emt.ro/index.php/EPKO/article/view/566/547
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. The Possibility of Using the Energy Potential of Waste Pool Water
  Predajnianska Anna ; 010290  Takács Ján ; 010290
  GEOLINKS 2021. Book 1, volume 3, extended version: Air Pollution and Climate Change, Biotechnologies, Environmental Geology, Soil Science, Water Resources : . USB kľúč, s. 481-487
  waste pool water geothermal energy
  https://129e3d32-8799-496a-abc4-98d8e1ebaec8.filesusr.com/ugd/32dbef_1e6c532388004ba1b7f22f2829f28d3c.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Application of Heat Pumps in Existing District Heating System
  Mudrá Martina ; 010290  Takács Ján ; 010290
  REHVA European HVAC Journal . Vol. 58, iss. 4 (2021), s. 18-22
  district heating systems cogeneration unit heat pump
  https://www.rehva.eu/rehva-journal/chapter/application-of-heat-pumps-in-existing-district-heating-system
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 10. Optimalizácia zdroja tepla pre SCZT s využitím kogenerácie a tepelných čerpadiel
  Mudrá Martina ; 010290  Takács Ján ; 010290
  Vykurovanie 2020 : . CD-ROM, s. 209-214
  zdroj tepla sústava centralizovaného zásobovania teplom kogeneračná jednotka tepelné čerpadlá energia prostredia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok