Výsledky vyhľadávania

 1. Bytový dom
  Holíková Katarína ; 010270  Briatka Peter ; 010270 (škol.)
  2021
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2021 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : B-TMS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=157910
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Bytový dom
  Hrnková Ema Marie ; 010270  Briatka Peter ; 010270 (škol.)
  2021
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2021 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : B-TMS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=149161
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Bytový dom
  Ježo Ladislav ; 010270  Briatka Peter ; 010270 (škol.)
  2021
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2021 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : B-TMS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=149837
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Bytový dom
  Obstová Alžbeta ; 010270  Briatka Peter ; 010270 (škol.)
  2021
  SVF ; Dátum obhajoby : 17.06.2021 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : B-TMS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151528
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Bytový dom
  Obstová Kristína ; 010270  Briatka Peter ; 010270 (škol.)
  2021
  SVF ; Dátum obhajoby : 17.06.2021 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : B-TMS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151527
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Bytový dom
  Rovenský Róbert ; 010270  Briatka Peter ; 010270 (škol.)
  2021
  SVF ; Dátum obhajoby : 17.06.2021 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : B-TMS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159676
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy stavby: BYTOVÝ DOM KLINCOVÁ
  Dudášová Katarína ; 010270  Briatka Peter ; 010270 (škol.)
  2021
  SVF ; Dátum obhajoby : 07.06.2021 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : I-TS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158553
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy stavby: OVOCNÉ SADY TRNÁVKA
  Tarkoš Adam ; 010270  Briatka Peter ; 010270 (škol.)
  2021
  SVF ; Dátum obhajoby : 08.06.2021 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : I-TS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158582
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Bytový dom
  Hučko Juraj ; 010270  Briatka Peter ; 010270 (škol.)
  2021
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2021 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : B-TMS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146696
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 10. Betónové vozovky – 3: Asfaltocementové kryty vozoviek
  Briatka Peter ; 010270  Briatková Olšová Jana Jaššo Matúš Vavrík Ivan ; 010270
  Eurostav : . Roč. 27, č. 3 (2021), s. 44-47
  vozovka prelievané vrstvy
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok