Výsledky vyhľadávania

 1. Integrovaný systém manažérstva kvality, environmentu a BOZP : podľa požiadaviek noriem STN EN ISO 9001:2016, STN EN ISO 14001:2016, STN OHSAS 18001:2009
  Gašparík Jozef ; 010270  Gašparík Marián Kovářová Barbora (rec.) (rec.) Plevák Milan
  1. vyd.
  Brno : Tribun EU 2018 . - 144 s.
  ISBN 978-80-263-1516-2
  kvalita environment BOZP
  učebnica
  ACA - Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 2. Interný audit integrovaného systému manažérstva kvality, environmentu a BOZP : podľa požiadaviek noriem STN EN ISO 19011:2012, STN EN ISO 9001:2016, STN EN ISO 14001:2016, STN OHSAS 18001:2009
  Gašparík Jozef ; 010270  Gašparík Marián Kovářová Barbora (rec.) (rec.) Plevák Milan
  1. vyd.
  Brno : Tribun EU, 2018 . - 73 s.
  ISBN 978-80-263-1515-5
  audit environmentálny audit kvality audit bezpečnosti práce
  učebnica
  ACA - Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 3. Continuing Increasing of Quality Management Level in Construction Company using Excellence Model with Software Support
  Gašparík Jozef ; 010270  Funtík Tomáš ; 010270 Gašparík Marián ALAMRO Bader I.M. ; 010270
  ISARC 2018 - The Future of Buildings Things : . online, s. 207-213
  automation quality improvement quality modeling
  https://www.iaarc.org/publications/fulltext/ISARC2018-Paper054.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Building Elevators selection method for finished processes from the point of minimizing of electric energy
  Gašparík Jozef ; 010270  Szalayová Sylvia ; 010270 Gašparík Marián ALAMRO Bader I.M. ; 010270
  ESaT 2018 : . CD-ROM, [4] s.
  building construction electric energy elevator
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Audit systému manažérstva kvality
  Gašparík Jozef ; V270  Gašparík Marián Gašparíková Veronika ; R2020 Palušová Darina (rec.) ; V230 Plevák Milan (rec.)
  1. vyd.
  Brno : Tribun EU, 2014 . - 69 s.
  ISBN 978-80-263-0586-6

  monografia
  BAA - Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 6. Automated system of poly-optimal machine group selection for soil processes
  Gašparík Jozef ; V270  Gašparík Marián
  IX. International Scientific Conference of Faculty of Civil Engineering [elektronický zdroj] : . s.nestr.
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Automated quality excellence evaluation
  Gašparík Jozef ; V270  Gašparík Marián
  Gerontechnology . Vol.11, No. 2 (2012), s.P.[6]
  automation automatizácia evaluation hodnotenie kvalita quality
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 8. Automatizovaný systém hodnotenia kvality výrobnej organizácie podľa modelu EFQM
  Gašparík Jozef ; V270  Gašparík Marián Szalayová Sylvia (rec.) Plevák Milan (rec.)
  1.vyd.
  Brno : Tribun EU, 2012 . - 158 s
  ISBN 978-80-263-0314-5
  system automation quality kvalita automatizácia
  monografia
  BAA - Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 9. Automated system of building machine group selection from the point of energy consumption minimization
  Gašparík Jozef ; V270  Gašparík Marián
  ISARC 2011 : . s.13-18
  automation automatizácia energia energy stroje
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Systém manažérstva kvality : Vzory dokumentov a záznamov podľa STN EN ISO 9001:2009
  Gašparík Jozef ; V270  Gašparík Marián
  Brno : Tribun EU, 2011 . - 70 s
  ISBN 978-80-7399-271-2
  system quality kvalita systém manažérstvo
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  kniha

  kniha