Výsledky vyhľadávania

 1. Kalorimeter s plynulo nastaviteľným pomerom zaťaženia vzorky tepelnou radiáciou a tepelnou konvekciou : prihláška patentu č. 5025-2016, dátum podania prihlášky: 22.09.2016, dátum zverejnenia prihlášky: 04.04.2018, Vestník ÚPV SR č.: 04/2018, stav: platný, udelený patent č. 288580, dátum nadobudnutia účinkov patentu: 02.08.2018 / aut. Jozef Martinka, Emília Hroncová, Juraj Ladomerský
  Martinka Jozef ; 065300  Hroncová Emília Ladomerský Juraj
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2018 . - 7 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/5025-2016
  patentový spis
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 2. Kalorimeter s plynulo nastaviteľným pomerom zaťaženia vzorky tepelnou radiáciou a tepelnou konvekciou : prihláška úžitkového vzoru č. 5060-2016, dátum podania prihlášky: 22.09.2016, dátum zverejnenia: 03.01.2017, Vestník ÚPV SR č. 01/2017, stav: platný, zapísaný úžitkový vzor č. 7805, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 02.06.2017 aut. Jozef Martinka, Emília Hroncová, Štefan Kováčik
  Martinka Jozef ; 065300  Hroncová Emília Ladomerský Juraj
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2017 . - 11 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/5060-2016
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 3. Ignition parameters of poplar wood / aut. Jozef Martinka, Emília Hroncová, Danica Kačíková, Peter Rantuch, Karol Balog, Juraj Ladomerský
  Martinka Jozef ; 065300  Hroncová Emília Kačíková Danica Rantuch Peter ; 065000 Balog Karol ; 065000 Ladomerský Juraj
  Acta Facultatis Xylologiae Zvolen [elektronický zdroj] . Vol. 59, iss. 1 (2017), online, s.85-95
  fire risk ignition temperature poplar wood
  https://www.tuzvo.sk/files/DF/fakulta_df/AFX/archive/2017/2017-1/08-01-17.pdf
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85027579803&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Ignition+parameters+of+poplar+wood&st2=&sid=d9a5ba4f1934be34d4b97b07e20b4ad5&sot=b&sdt=b&sl=49&s=TITLE-ABS-KEY%28Ignition+parameters+of+poplar+wood%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 4. Influence of spruce wood form on ignition activation energy / aut. Jozef Martinka, Vladimír Mózer, Emília Hroncová, Juraj Ladomerský
  Martinka Jozef ; M5000  Mózer Vladimír Hroncová Emília Ladomerský Juraj
  Wood Research . Vol. 60, no. 5 (2015), s. 815-822
  Activation energy Dust fire investigation
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  (2) - článok
  článok

  článok

 5. Meranie emisií z malokapacitnej výroby dreveného uhlia / Emília Hroncová, Juraj Ladomerský
  Hroncová Emília  Ladomerský Juraj
  Waste Forum [elektronický zdroj] : . č. 2 (2014), s. 105-109
  článok z periodika
  (3) - článok
  článok

  článok

 6. Posúdenie vplyvu hustoty tepelného toku na proces horenia polyetylénu
  Martinka Jozef ; M5000  Chrebet Tomáš ; M5000 Hroncová Emília Bacigálová Katarína
  Acta Facultatis Ecologiae . Vol.28 (2014), online, s.[55-62]
  tepelný tok horenie polyetylén
  http://www.tuzvo.sk/files/FEE/fakulta_fee/afe/afe_28/akta-fee_28-2013-martinka-chrebet-hroncova-bacigalova.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. The influence of spruce wood heat treatment on its thermal stability and burning process
  Martinka Jozef ; M5000  Hroncová Emília Chrebet Tomáš ; M5000 Balog Karol ; M5000
  European Journal of Wood and Wood Products . Vol. 72, Iss. 4 (2014), s. 477-486
  wood heat treatment
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 8. Posúdenie požiarneho rizika termicky modifikovaného smrekového dreva
  Martinka Jozef ; M5000  Hroncová Emília Chrebet Tomáš ; M5000 Balog Karol ; M5000
  Acta Facultatis Xylologiae Zvolen [elektronický zdroj] . Roč. 55, č. 2 (2013), s.online, s.[117-128]
  risk assessment spruce wood požiarne riziko
  http://www.tuzvo.sk/files/DF/fakulta_df/AFX/archive/2013/2013-2/13-2-13-martinka-hroncova-chrebet-balog.pdf
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 9. A comparison of the Behaviour of Spruce Wood and Polyolefins During the Test on the Cone Calorimeter
  Martinka Jozef ; M5000  Hroncová Emília Chrebet Tomáš ; M5000 Balog Karol ; M5000
  Advanced Materials Research : . s.4280-4287
  fire risk of materials polyolefins
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. The use of wood from degraded land for carbon sequestration
  Hroncová Emília  Ladomerský Juraj Adam Christoph
  Drewno. Wood . Vol. 56, Iss. 190 (2013), s.51-61
  článok z periodika
  (1) - článok
  článok

  článok