Výsledky vyhľadávania

 1. Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch : Šiesty zväzok His - Im
  Bošanský Miroslav ; J0030  Kovár Vladimír ; C2110 Paukov Marián ; J920 Velichová Daniela ; J0080 Huba Mikuláš ; E010 Hubinský Peter ; E011 Jurišica Ladislav ; E010 Kozák Štefan ; E010 Rosinová Danica ; E010 Šturcel Ján ; E1110 Žáková Katarína ; E010 Franek Jaroslav ; E250 Jahn Peter ; E250 Sláma Jozef ; E040 Kalaš Andrej ; E180 Rajčok Matúš Marko Ľubomír ; E170 Zajac Michal ; E050 Červeň Ivan ; E150 Barančok Drahoslav ; E150 Cirák Július ; E060 Klug Ľudovít ; E120 Hajach Peter ; E230 Hribik Ján ; E030 Kulla Peter ; E030 Makáň Florián ; E230
  1. vyd.
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2010 . - 686 s
  ISBN 978-80-970350-0-6
  encyklopédie všeobecné
  encyklopédia
  BAB - Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0100
  FEI0100
  MTF0100
  Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch

  kniha

 2. Využitie LEED a AUGER spektroskopie v ultravákuu na výskum meteriálov a procesov : Štátna výskumná úloha III-3-3. Dielčia správa za rok 1971
  Harman Rudolf (ved. výsk. tímu)  Syrová Lívia ; E040 Rajčok Matúš
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1971 . - 251 s príl.
  výskumná správa
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 3. Bezpečnostné aspekty technologickej a elektrickej časti JE : Učebný text pre postgraduálne rekvalifikačné štúdium: Bezpečnostné aspekty prevádzky jadrových zariadení
  Rajčok Matúš  Daruľa Ivan ; E020 Nohel Jaroslav ; J260
  Bratislava : STU v Bratislave, 1997 . - preruš.str
  jadrové elektrárne diselgenerátorové stanice parné generátory čerpadlá
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 4. Likvidácia reaktora VVER-440/213 = Reactor VVER-440/213 liquidation : Dizertačná práca : Obh. 16.01.1997 / [aut.] Míchal,Vladimír, Ing.; Škol. Rajčok,Matúš
  Míchal Vladimír  Rajčok Matúš (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1996
  FEI ; . - 117 .vpríl Autoref.1996, 21 s
  jadrové reaktory
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 5. Konštrukčné prvky a systémy : Laboratórne merania - protokoly
  Rajčok Matúš  Böhmer Branislav
  2. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 1994 . - 80 s
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI4000
  kniha

  kniha

 6. Vybrané stroje a zariadenia jadrových elektrární / [aut.] Rajčok,Matúš
  Rajčok Matúš 
  1.vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1989 . - 293 s
  ISBN 80-227-0053-3
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI21100
  kniha

  kniha

 7. Ukončenie prevádzky A1. ČÚ. 04 Zneškodňovanie chrompiku a dowtermu. Likvidácia dowteru : Čiastková správa ÚŠP RVT a 01-125-818
  Kalousek Milan (ved. výsk. tímu)  Rajčok Matúš Veselovský Ján ; E180 Böhmer Branislav Malík Stanislav Mihálik Ján Zubal Rudolf ; E190
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1986 . - 63 s
  výskumná správa
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 8. Konštrukčné prvky a systémy : Laboratórne merania - protokoly / [aut.] Rajčok,Matúš; Böhmer,Branislav
  Rajčok Matúš  Böhmer Branislav
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1985 . - neprav.str
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0200
  kniha

  kniha

 9. Konštrukčné prvky a systémy : 1 časť. Aut.: Rajčok,Matúš a kol
  Rajčok Matúš 
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 1985 . - 348 s.
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI52200
  kniha

  kniha

 10. Konštrukčné prvky a systémy : Návody na cvičenia / Aut.: Rajčok,Matúš a kol
  Rajčok Matúš 
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 1983 . - 157 s
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI81100
  kniha

  kniha