Výsledky vyhľadávania

 1. Bytový dom
  Hrušovská Lenka ; V  Mikle Stanislav (škol.) ; V180
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 23.06.2014 ; Študijný program : 4
  structural design konštrukčné riešenie bytový dom pozemné stavby a architektúra
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80701
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Bytový dom
  Uhlířová Lenka ; V  Mikle Stanislav (škol.) ; V180
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 25.06.2014 ; Študijný program : 4
  project documentation residential house projektová dokumentácia bytový dom pozemné stavby a architektúra
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80994
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Bytový dom
  Hovancová Zuzana ; V  Mikle Stanislav (škol.) ; V180
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 4
  design construction konštrukcia byt pozemné stavby a architektúra
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80666
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Bytový dom
  Hašto Tomáš ; V  Mikle Stanislav (škol.) ; V180
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 4
  building budova bytový dom pozemné stavby a architektúra
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80539
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Bytový dom
  Halová Barbora ; V  Mikle Stanislav (škol.) ; V180
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 4
  Levice pozemné stavby a architektúra
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80517
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Bytový dom
  Simondelová Michala ; V  Mikle Stanislav (škol.) ; V180
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 4
  pozemné stavby a architektúra
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68419
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Bytový dom
  Šugarek Dávid ; V  Mikle Stanislav (škol.) ; V180
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 4
  pozemné stavby a architektúra
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=108734
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Bytový dom
  Kandravá Nikola ; V  Mikle Stanislav (škol.) ; V180
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 4
  residential house bytový dom architektonický návrh pozemné stavby a architektúra
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80838
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Režim dvojitej transparentnej fasády s úzkym štrbinovým medzipriestorom a jej vplyv na energetický režim vnútornej klímy priľahlých priestorov
  Mikle Stanislav ; V180  Bielek Boris ; V180
  Zborník z 38. vedeckej konferencie katedier a ústavov pozemných stavieb zo SR a ČR v roku 2014 . CD ROM, s. 7-12
  dvojitá transparentná fasáda štrbinový medzipriestor energetický režim
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Function of double-skin transparent façade and its impact on the energy regime of internal climate of adjacent spaces / aut. Stanislav Mikle, Boris Bielek
  Mikle Stanislav ; V180  Bielek Boris ; V180
  Advanced Materials Research . Vol. 1057 (2014), CD-ROM, s. 129-136
  double-skin transparent facade narrow cavity energy regime
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  (2) - článok
  článok

  článok