Výsledky vyhľadávania

 1. Industrial heritage education by virtual reality / aut. Vladimír Hain, Roman Hajtmanek, Eva Kráľová
  Hain Vladimír ; 054140  Hajtmanek Roman ; 058180 Kráľová Eva ; 053130
  SGEM 2019. 6th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts. Conference Proceedings. Vol. 6 Science & Arts. . S. 489-496
  https://sgemvienna.org/index.php/24-sgemviennagreen-vienna-committee/81-conference-proceedings
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (3) - článok
  článok

  článok

 2. Rezidencia veľvyslanca
  Šomody Peter ; 054140  Hain Vladimír ; 054140 (škol.)
  2019
  FAR ; Dátum obhajoby : 04.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Študijný program : B-AU

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128190
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Multifunkčná telocvičňa
  Šimeková Natália ; 054140  Hain Vladimír ; 054140 (škol.)
  2019
  FAR ; Dátum obhajoby : 04.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Študijný program : B-AU

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128139
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Rezidencia veľvyslanca
  Suláková Lenka ; 054140  Hain Vladimír ; 054140 (škol.)
  2019
  FAR ; Dátum obhajoby : 04.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Študijný program : B-AU

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128196
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Multifunkčná telocvičňa
  Suváková Ľubomíra ; 054140  Hain Vladimír ; 054140 (škol.)
  2019
  FAR ; Dátum obhajoby : 04.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Študijný program : B-AU

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128145
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Rezidencia veľvyslanca
  Šidlovská Anna ; 054140  Hain Vladimír ; 054140 (škol.)
  2019
  FAR ; Dátum obhajoby : 04.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Študijný program : B-AU

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128178
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Hyperloop v kontexte Bratislavy / aut. Vladimír Hain, Tomáš Hanáček, Martin Uhrík
  Hain Vladimír ; 054140  Hanáček Tomáš ; 056160 Uhrík Martin ; 052120
  ALFA : . Roč. 24, č. 1 (2019), s. 4-17
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - článok
  článok

  článok

 8. Industrial Days 5 (Okolo Apolky) / aut. Vladimír Hain, Eva Belláková
  Hain Vladimír ; 054140  Belláková Eva ; 050000
  Arch : . Roč. 24, č. 10 (2019), s. 60
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Hyperloop - vízia pre budúcnosť / aut. Vladimír Hain, Tomáš Hanáček
  Hain Vladimír ; 054140  Hanáček Tomáš ; 056160
  Urbanita : . Roč. 31, (2019), s. 34-37
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Industrial heritage education and user tracking in virtual reality / aut. Vladimír Hain, Roman Hajtmanek
  Hain Vladimír ; 054140  Hajtmanek Roman ; 052120
  Virtual Reality / . S. 56-65
  https://www.intechopen.com/online-first/industrial-heritage-education-and-user-tracking-in-virtual-reality
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  (2) - článok
  článok

  článok