Výsledky vyhľadávania

 1. The spatial distribution of congener-specific human PCB concentrations in a PCB-polluted region / aut. Maximilián Strémy, Zuzana Šutová, Ľubica Palkovičová, Denisa Richterová, Soňa Wimmerová, Kamil Čonka, Beata Drobná, Lucia Fábelová, Dana Jurečková, Todd A Jusko, Juraj Tihányi, Tomáš Trnovec
  Strémy Maximilián ; 067000  Šutová Zuzana Palkovičová Ľubica Richterová Denisa Wimmerová Soňa Čonka Kamil Drobná Beata Fábelová Lucia Jurečková Dana Jusko Todd A. Tihányi Juraj Trnovec Tomáš
  Science of the Total Environment . Vol. 651, (2019), s. 2292-2303
  contaminated site human biomonitoring
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004896971834004X?dgcid=coauthor
  http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=CCC&search_mode=GeneralSearch&qid=15&SID=E3ToCSbdqOA5VXUwLcX&page=1&doc=1
  článok zo zborníka
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 2. Pooling of heterogeneous human biomonitoring data for assessment of spatial distribution of PCB serum concentrations by kriging around a source of pollution in eastern Slovakia / aut. Zuzana Šutová, Pavol Závacký, Maximilián Strémy, Soňa Wimmerová, Ľubica Murínová, Denisa Richterová, Irva Hertz-Picciotto, Tomáš Trnovec
  Šutová Zuzana ; 066000  Závacký Pavol Strémy Maximilián ; 067000 Wimmerová Soňa Murínová Ľubica Richterová Denisa Hertz-Picciotto Irva Trnovec Tomáš
  Environmental Health Perspectives . 2016 Conference, (2016), abstract Number: P3-385/ID:3895
  https://ehp.niehs.nih.gov/isee/2016-p3-385-3895/
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 3. Simple reaction time in 8-9 year old children environmentally exposed to PCBs / aut. Eva Šovčíková, Soňa Wimmerová, Maximilián Strémy, Janette Kotianová, Christopher A Loffredo, Ľubica Palkovičová, Jana Chovancová, Kamil Čonka, Kinga Lancz, Tomáš Trnovec
  Šovčíková Eva  Wimmerová Soňa Strémy Maximilián ; MN7000 Kotianová Janette ; M6000 Loffredo Christopher A. Palkovičová Ľubica Chovancová Jana Čonka Kamil Lancz Kinga Trnovec Tomáš
  NeuroToxicology . Vol. 51, December 01 (2015), s. 138-144
  children environmental exposure
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0161813X1530005X
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 4. The spatial distribution of human exposure to PCBs around a former production site in Slovakia / aut. Soňa Wimmerová, Alan Watson, Beata Drobná, Eva Šovčíková, Roland Weber, Kinga Lancz, Henrieta Patayová, Denisa Richterová, Vladimíra Koštiaková, Dana Jurečková, Pavol Závacký, Maximilián Strémy, Todd A Jusko, Ľubica Palkovičová, Irva Hertz-Picciotto, Tomáš Trnovec
  Wimmerová Soňa  Watson Alan Drobná Beata Šovčíková Eva Weber Roland Lancz Kinga Patayová Henrieta Richterová Denisa Koštiaková Vladimíra Jurečková Dana Závacký Pavol ; 066000 Strémy Maximilián ; 067000 Jusko Todd A. Palkovičová Ľubica Hertz-Picciotto Irva Trnovec Tomáš
  Environmental science and pollution research . Vol. 22, iss. 19, 07 August 2015 (2015), s. 14405-14415
  risk assessment
  http://download.springer.com/static/pdf/31/art%253A10.1007%252Fs11356-015-5047-9.pdf?originUrl=http%3A%2F%2Flink.springer.com%2Farticle%2F10.1007%2Fs11356-015-5047-9&token2=exp=1440506428~acl=%2Fstatic%2Fpdf%2F31%2Fart%25253A10.1007%25252Fs11356-015-5047-9.pdf%3ForiginUrl%3Dhttp%253A%252F%252Flink.springer.com%252Farticle%252F10.1007%252Fs11356-015-5047-9*~hmac=df3370f9abd8bb1aeefaed3e1e1f3d4fa43f60c9ce843bd86277d36fc0d260cd
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 5. Duration of breastfeeding and serum PCB 153 concentrations in children / aut. Kinga Lancz, Irva Hertz-Picciotto, Todd A Jusko, Ľubica Murínová, Soňa Wimmerová, Eva Šovčíková, Ladislav Dedík, Maximilián Strémy, Beata Drobná, Daniela Farkašová, Tomáš Trnovec
  Lancz Kinga  Hertz-Picciotto Irva Jusko Todd A. Murínová Ľubica Wimmerová Soňa Šovčíková Eva Dedík Ladislav ; 020110 Strémy Maximilián ; 067000 Drobná Beata Farkašová Daniela Trnovec Tomáš
  Environmental research . Vol. 136, (2015), s. 35-39
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 6. Relative effect potency estimates of dioxin-like activity for dioxins, furans, and dioxin-like PCBs in adults based on two thyroid outcomes
  Trnovec Tomáš  Jusko Todd A. Šovčíková Eva Lancz Kinga Chovancová Jana Patayová Henrieta Palkovičová Ľubica Drobná Beata Langer Pavel Van Den Berg Martin Dedík Ladislav ; J0020 Wimmerová Soňa
  Environmental Health Perspectives . Vol. 121, No. 8 (2013), s.886-892
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 7. Assessment of exposure to PCB 153 from breast feeding and normal food intake in individual children using a system approach model
  Trnovec Tomáš  Dedík Ladislav ; J0020 Jusko Todd A. Lancz Kinga Palkovičová Ľubica Kočan Anton Šovčíková Eva Wimmerová Soňa Tihányi Juraj Patayová Henrieta Hertz-Picciotto Irva
  Chemosphere . Vol. 85, Iss. 11 (2011), s.1687-1693
  bifenyl modeling
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 8. Biokinetic model for evaluation of effects of breast feeding and consecutive normal food intake on PCB plasma concentration-time profile in infants until 45 months of age
  Trnovec Tomáš  Lancz Kinga Wimmerová Soňa Palkovičová Ľubica Dedík Ladislav ; J0020 Tvrdoňová Martina ; J0020 Hertz-Picciotto Irva Babinská Katarína
  Epidemiology : . Vol. 20, Iss. 6 (2009), s.137
  článok z periodika
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok