Výsledky vyhľadávania

 1. The evaluation of the adhesion properties of thin hard layers / Mária Ličková, Pavol Tököly
  Ličková Mária  Tököly Pavol
  ISMANAM 2015 : . S. 160
  článok zo zborníka
  (1) - článok
  článok

  článok

 2. Possible variance of pitting damage quantification with photographic method / aut. Pavol Tököly, Beáta Kopiláková, Miroslav Bošanský
  Tököly Pavol  Kopiláková Beáta Bošanský Miroslav ; 020130
  Book of proceedings of 56th international conference of Machine Design Departments : . S. 126-130
  pitting non-standard gear
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Determination of the Wöhler curve of C-C gearing for C60E material / aut. Beáta Kopiláková, Miroslav Bošanský, Pavol Tököly
  Kopiláková Beáta  Bošanský Miroslav ; 020130 Tököly Pavol
  Book of proceedings of 56th international conference of Machine Design Departments : . S. 93-98
  non-involute teeth gearing
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Spôsob stanovenia minimálnej hrúbky tvrdenej vrstvy zuba konvexno-konkávneho ozubenia : Úžitkový vzor č. 6821
  Bošanský Miroslav ; J0030  Tököly Pavol Bucha Jozef ; J0030
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2014 . - 6 s
  konvexno-konkávne ozubenie convex-concave gearing
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 5. Základy konštruovania mechanických zariadení na prenos výkonu
  Kurmaz Leonid  Kurmaz Oleg Bošanský Miroslav ; J0030 Rusnák Juraj Kadnár Milan Tököly Pavol Mareček J. (rec.) Gondár Ernest (rec.) ; J280 Turza Jozef (rec.)
  1. vyd.
  Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2014 . - 508 s
  ISBN 978-80-552-1151-0
  učebnica
  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1100
  Základy konštruovania mechanických zariadení na prenos výkonu

  kniha

 6. Metodika opredelenija zakalennogo sloja v neevolventnom zubčatom zeceplenii
  Tököly Pavol  Bošanský Miroslav ; J0030 Malý Vlastimil
  Visnik Nacionaľnogo techničnogo universitetu . No. 41/2013 (2013), s.148-153
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 7. Použitie neštandardných typov ozubení v hydraulických mechanizmoch z hľadiska rozmerových zmien
  Tököly Pavol  Vanya Attila Bošanský Miroslav ; J0030
  Riadenie tekutinových systémov 2012 [elektronický zdroj] : . s.CD ROM, s.75-78
  non-standard gear neštandardné ozubenie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Neštandardné ozubené prevody
  Bošanský Miroslav ; J0030  Vereš Miroslav ; J0030 Tököly Pavol Vanya Attila ; J0030 Rusnák J. (rec.) Turza J. (rec.) Gondár Ernest (rec.) ; J280
  1. vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012 . - 159 s
  ISBN 978-80-227-3713-5
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF5110
  Neštandardné ozubené prevody

  kniha

 9. Vozmožnosť ispoľzovanija neevoľventnogo zaceplenija v korobkach peredač seľskochozjajstvennych mašin
  Bošanský Miroslav ; J0030  Tököly Pavol Vanya Attila ; J0030 Kožuch Igor ; J0030
  Visnik Nacionaľnogo techničnogo universitetu . 29/ 2011 (2011), s.21-29
  konvexno-konkávne ozubenie convex-concave gearing
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 10. Určenie potrebnej hrúbky tvrdenej vrstvy v konvexno-konkávnom ozubení
  Tököly Pavol  Vanya Attila ; J0030 Bošanský Miroslav ; J0030
  52. konference Kateder částí a mechanismů strojů : . s.265-266
  C-C tooth gear FEM konvexno-konkávne ozubenie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok