Výsledky vyhľadávania

 1. Modification of tooth flank as the possibility of increasing resistance of gearing to pitting
  Kopiláková Beáta  Bošanský Miroslav ; J0030 Zápotočný Ján
  Book of proceedings of the 55th international conference of Machine Design Departments [elektronický zdroj] : . CD-ROM, p. 135-140
  pitting tooth flank
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Possibility of increasing the surface contact fatigue of the gearing by laser hardening
  Zápotočný Ján  Bošanský Miroslav ; J0030 Kopiláková Beáta
  KOD 2014. Proceedings : . s. 185-187
  laser hardening tooth flank
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Makrofotografická metóda na hodnotenie poškodenia zubov z hľadiska poškodenia boku zuba opotrebením, vytrhávaním okolitého materiálu v tvare jamiek : Úžitkový vzor č. 6760
  Bošanský Miroslav ; J0030  Kopiláková Beáta Zápotočný Ján
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2014 . - 8 s
  ozubenie poškodenie
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  D1 - Dokument práv duševného vlastníctva
  kniha

  kniha

 4. Possibility of increasing the surface contact fatigue of the gearing by laser hardening / aut. Ján Zápotočný, Miroslav Bošanský, Beáta Kopiláková
  Zápotočný Ján  Bošanský Miroslav ; 020130 Kopiláková Beáta
  Machine Design . Vol. 6, no. 2 (2014), s. 49-52
  laser hardening laserové kalenie
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 5. Vozmožnosti povyšenija predeľnoj nagruzki poverchnosti šesterni
  Zápotočný Ján  Bošanský Miroslav ; J0030 Kopiláková Beáta Rakúsová Danka
  Visnik Nacionaľnogo techničnogo universitetu . No. 31 (2014), s. 37-41
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 6. Influence of the type of gearing to pitting damage
  Kopiláková Beáta  Bošanský Miroslav ; J0030 Zápotočný Ján
  54th International conference of Machine Design Department : . s.305-310
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Možnosti zvýšenia povrchovej únosnosti ozubenia metódou laserového kalenia
  Zápotočný Ján  Bošanský Miroslav ; J0030 Kopiláková Beáta
  Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe technickej dokumentácie 2013 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, s. 134-139
  laser manipulator gears
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Odolnosť K-K ozubenia z hľadiska pittingu
  Kopiláková Beáta  Bošanský Miroslav ; J0030 Zápotočný Ján
  Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe technickej dokumentácie 2013 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, s. 87-92
  pitting K-K ozubenie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. The suggestion of the macrophoto method for the evaluation of the gear damages by pitting
  Kopiláková Beáta  Bošanský Miroslav ; J0030 Zápotočný Ján
  Scientific Proceedings Faculty of Mechanical Engineering STU Bratislava 2012 . s.107-112
  pitting gearing
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok

 10. Analýza ozubeného prevodu ako tribologického systému
  Zápotočný Ján  Bošanský Miroslav ; J0030
  Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe technickej dokumentácie 2011 [elektronický zdroj] : . s.123-132
  tribology pitting tribologický systém
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok