Výsledky vyhľadávania

 1. Smart regióny v Slovenskej republike - možnosti a realita / Iveta Pauhofová, Peter Staněk, Beáta Stehlíková
  Pauhofová Iveta  Staněk Peter Stehlíková Beáta
  Praha Wolters Kluwer ČR 2019
  ISBN 978-80-7598-418-0. -- ISBN 978-80-7598-419-7
  monografia
  (1) - článok
  kniha

  kniha

 2. Evaluation of agriculture´s economic role in EU Countries / aut. Daniela Špirková, Mária Zúbková, Beáta Stehlíková, Marcel Ševela, Dušan Stiglic
  Špirková Daniela ; 902021  Zúbková Mária ; 902021 Stehlíková Beáta Ševela Marcel Stiglic Dušan
  Ekonomický časopis = Journal of Economics / . Roč. 65, č. 8 (2017), s.763-779
  článok z periodika
  ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 3. Paradigmy zmien v 21. storočí. Adaptačné procesy a pulzujúca ekonomika [elektronický zdroj] / ed. Iveta Pauhofová ; rec. Eduard Glatz, Peter Staněk, Beáta Stehlíková
  Pauhofová, Iveta (ed.) Glatz, Eduard (rec.) Staněk, Peter (rec.) Stehlíková, Beáta (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2016 . - 376 s.
  ISBN 978-80-7144-265-3. -- ISBN 978-80-7144-266-0
  http://ekonom.sav.sk/uploads/journals/344_zbornik-adaptacne-procesy-a-pulzujuca-ekonomika.pdf
  zborník (príspevkov)
  (4) - článok
  Paradigmy zmien v 21. storočí. Adaptačné procesy a pulzujúca ekonomika

  kniha

 4. Hodnotenie finančného potenciálu podniku v súvislosti s realizáciou inovačných projektov / aut. Róbert Tomčík, Irina Bondareva, Hana Janáková ; rec. Beáta Stehlíková, Jana Kajanová
  Tomčík Róbert  Bondareva Irina ; 902024 Janáková Hana ; 902023 Stehlíková Beáta (rec.) Kajanová Jana (rec.)
  1.vyd
  Bratislava Vydavateľstvo STU 2016 . - 129 s
  ISBN 978-80-227-4634-2
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  (1) - monografia
  (1) - článok
  kniha

  kniha

 5. Influence of tension force asymmetry on distribution of contact forces among the conveyor belt and idler rolls in pipe conveyor during transport of particulate solids / aut. Vieroslav Molnár, Gabriel Fedorko, Beáta Stehlíková, Alena Pauliková
  Molnár Vieroslav  Fedorko Gabriel Stehlíková Beáta Pauliková Alena ; 064000
  Measurement : . Vol. 63, (2015), s. 120-127
  pipe conveyor particulate solids
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263224114006113
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 6. Analysis of asymmetrical effect of tension forces in conveyor belt on the idler roll contact forces in the idler housing
  Molnár Vieroslav  Fedorko Gabriel Stehlíková Beáta Tomašková Marianna Hulínová Zdenka ; V270
  Measurement : . Vol. 52 (2014), s. 22-32
  tension of conveyor belt description of rheological properties of the conveyor belt
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263224114000943
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 7. International migration in the european context / aut. Beáta Stehlíková, Daniela Špirková
  Stehlíková Beáta  Špirková Daniela ; R2020
  European Scientific Journal University of the Azores, Portugal . vol. 10, no. 26 (2014), s. 27-38
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 8. Disparity in the development of the housing in Slovakia in the context of the economic situation of the population / aut. Beáta Stehlíková, Mária Zúbková
  Stehlíková Beáta  Zúbková Mária ; R2020
  International Days of Statistics and Economics: . S.1344-1352
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Analytical and numerical methods for pricing financial derivatives
  Ševčovič Daniel  Stehlíková Beáta Mikula Karol ; V220
  New York : Nova Science, 2011 . - 330 s
  ISBN 978-1-61728-780-0
  finančná matematika
  monografia
  AAA - Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 10. Štatistické metódy a ich aplikácie
  Markechová Dagmar  Stehlíková Beáta Tirpáková Anna
  Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2011 . - 534 s
  ISBN 978-80-8094-807-8
  štatistické metódy
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0110
  kniha

  kniha