Výsledky vyhľadávania

 1. Zaznamenávanie získaných informácií o priemyselnom architektonickom dedičstve
  Šimončičová Katarína ; A3130 
  Vybudovanie základne pre interdisciplinárny transfer výsledkov výskumu architektonického dedičstva . s. 51-56
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 2. Architektúra historických budov elektrární na Slovensku
  Šimončičová Katarína ; A3130 
  Eurostav . Roč.20, č.10 (2014), s. 12-14
  historické budovy elektrárne architektonické znaky
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Získavanie informácií v procesoch obnovy objektov architektonického dedičstva
  Kráľová Eva ; A3130  Šimončičová Katarína ; A3130 Fialová Romana ; A3130
  Vybudovanie základne pre interdisciplinárny transfer výsledkov výskumu architektonického dedičstva . s. 19-50
  zber informácií výskum architektonické dedičstvo transfer poznatkov
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 4. Architektonické dedičstvo objektov elektrární na Slovensku
  Šimončičová Katarína ; A3130  Kráľová Eva (škol.) ; A3130
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2014
  FAR ; Dátum obhajoby : 17.12.2014 ; Študijný program : 164
  architectural heritage architektonické dedičstvo priemyselná architektúra
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94009
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0100
  kniha

  kniha

 5. Industriálne dedičstvo prostredníctvom fotografie
  Kvardová Veronika ; A3130  Šimončičová Katarína ; A3130
  Eurostav . Roč.19, č.9 (2013), s.s. 50-51
  architektúra industriálne dedičstvo smaltovňa v Petržalke
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Vybrané ukážky pamiatkovej obnovy (?) meštianskych domov v MPR a PZ v Bratislave
  Šimončičová Katarína ; A3130  Vagač Matej
  Bardkontakt 2013 : . s.s. 142-147
  pamiatková obnova meštianske domy
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 7. Regenerácia opustených priemyselných areálov
  Šimončičová Katarína ; A3130  Ambrušová Petra ; A3130 Ganobjak Michal ; A3130
  Eurostav . Roč.19, č.7-8 (2013), s.s. 52-53
  areály priemyselné Taipei priemyselné dedičstvo regenerácia
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Developement and possible conversions of power plants in Bratislava
  Šimončičová Katarína ; A3130 
  5th International conference on industrial heritage - Collection of summaries, 25.- 26.5.2012 Rijeka, Chorvátsko : . s.p. 144-145
  obnova pamiatok priemyselné dedičstvo elektrárne
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 9. Developement of Energetic Buildings in Slovakia
  Šimončičová Katarína ; A3130 
  TICCIH Congress 2012. The International Conservation for the Industrial heritage Series 1 : . s.p. 99
  obnova pamiatok elektrárne power plant Teplárenstvo priemyselné dedičstvo industry heritage
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 10. Former Heat Plants of Bratislava
  Šimončičová Katarína ; A3130 
  TICCIH Congress 2012. The International Conservation for the Industrial heritage Series 1 : . , s.p. 136
  obnova pamiatok industrial heritage Bratislava
  plagát textový
  AFK - Postery zo zahraničných konferencií
  článok

  článok