Výsledky vyhľadávania

 1. Fosfatidyletanol: biomarker pre sledovanie alkoholizmu a abstinencie / aut. Martina Machková, Svetlana Hrouzková
  Machková Martina ; 041000  Hrouzková Svetlana ; 041000
  Príspevky mladých inovátorov k rozvoju analytickej chémie . S. 117-118
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 2. Prírodné vedy pre farmaceutické a medicínske aplikácie / aut. Iveta Ondrejkovičová, Dušan Berkeš, Paula Brandeburová, Denisa Cagardová, Pavla Hájovská, Aleš Ház, Svetlana Hrouzková, Mário Izakovič, Viera Jančovičová, Marián Janek, Erik Klein, Vladimír Lukeš, Tomáš Mackuľak, Martina Machková, Lucia Minarovičová, Andrea Škulcová, Daniela Šmogrovičová, Katarína Vizárová
  Ondrejkovičová Iveta ; 042190  Berkeš Dušan ; 048140 Brandeburová Paula ; 042120 Cagardová Denisa ; 045280 Hájovská Pavla ; 049160 Ház Aleš ; 049380 Hrouzková Svetlana ; 041000 Izakovič Mário ; 042190 Jančovičová Viera ; 049160 Janek Marián ; 042110 Klein Erik ; 045210 Lukeš Vladimír ; 045280 Mackuľak Tomáš ; 046290 Machková Martina ; 041000 Minarovičová Lucia ; 040250 Škulcová Andrea ; 046290 Šmogrovičová Daniela ; 044000 Vizárová Katarína ; 049380
  Bratislava, FCHPT STU, 2020 . - 185 s.
  ISBN 978-80-8208-043-1
  učebnica
  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 3. Optimization of selected parameters for phosphatidylethanol (PETH 16:0/18:1) detection by high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry / aut. Martina Machková, E Gonová, J Kvetková, M Knapková, Svetlana Hrouzková
  Machková Martina ; 041000  Gonová E. Kvetková J. Knapková M. Hrouzková Svetlana ; 041000
  HPLC 2019, 48th International Symposium on High-Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques, 16.-20.6.2019, Milano . S. [1]
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 4. Štúdium vybraných parametrov metódy LC-MS/MS na detekciu fenylalanínu a tyrozínu / aut. Martina Micháliková, Martina Machková, Svetlana Hrouzková
  Micháliková Martina  Machková Martina ; 041000 Hrouzková Svetlana ; 041000
  ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec . Roč. 15, č. 1 (2019), s. 142
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 5. Štúdium podmienok tandemovej hmotnostnej spektrometrie (ms/ms) pre stanovenie tyrozínu / aut. Martina Micháliková, Martina Machková, Svetlana Hrouzková
  Micháliková Martina ; 040000  Machková Martina ; 041000 Hrouzková Svetlana ; 041000
  Chémia a technológie pre život : . S. 31-32
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Fosfatidyletanol – Peth – jeho stručná charakteristika a možnosti laboratórnej diagnostiky / aut. Martina Machková, J Kvetková, E Gonová, Svetlana Hrouzková
  Machková Martina ; 041000  Kvetková J. Gonová E. Hrouzková Svetlana ; 041000
  Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor) . Roč. 53, č. 2 (2018), s. 81-93
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Optimalizácia podmienok tandemovej hmotnostnej spektrometrie (MS/MS) pre stanovenie fenylalanínu / aut. Martina Micháliková, Martina Machková, Svetlana Hrouzková
  Micháliková Martina  Machková Martina ; 041000 Hrouzková Svetlana ; 041000
  20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava . S. 21-22
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. The application of in situ bismuth film modified carbon-based electrodes for heavy metals determination / aut. Jozef Sochr, Martina Machková, Ľubomír Machyňák, František Čacho, Ľubomír Švorc
  Sochr Jozef ; 041000  Machková Martina Machyňák Ľubomír ; 041000 Čacho František ; 041000 Švorc Ľubomír ; 041000
  Zborník abstraktov zo XIV. medzinárodnej konferencie "Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi" ACP 2016, Bratislava, 3.-6.5.2016 . USB kľúč, s. 175-176
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 9. Heavy metals determination using various in situ bismuth film modified carbon-based electrodes / aut. Jozef Sochr, Martina Machková, Ľubomír Machyňák, František Čacho, Ľubomír Švorc
  Sochr Jozef ; 041000  Machková Martina Machyňák Ľubomír ; 041000 Čacho František ; 041000 Švorc Ľubomír ; 041000
  Acta Chimica Slovaca . Vol. 9, no. 1 (2016), s. 28-35
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 10. Príprava a využitie bizmutových elektród pre stanovenie ťažkých kovov
  Machková Martina ; 041180  Švorc Ľubomír (škol.)
  2015
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 08.06.2015 ; Študijný odbor : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-oTCHEM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=113151
  diplomová práca
  kniha

  kniha