Výsledky vyhľadávania

 1. The pavement handbook for Bratislava city historic areas - contribution on how to make the heritage cities more resilient in the era of climate change / aut. Anna Gondová, Lívia Šišláková, Eva Streberová, Eva Pauditšová
  Gondová Anna ; 053130  Šišláková Lívia ; 053130 Streberová Eva Pauditšová Eva
  AMPS Proceedings Series 20.2. Connections: Exploring Heritage, Architecture, Cities, Art, Media [elektronický zdroj] . S. 64-73
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Výskum dejín obnovy Bratislavského hradu prostredníctvom archívnych prameňov / aut. Anna Gondová
  Gondová Anna 
  Mesto a jeho pamäť. . S. 148-160
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (2) - článok
  článok

  článok

 3. Palác alebo pevnosť: výrazové premeny Bratislavského hradu počas jeho obnovy v 2. polovici 20. storočia / aut. Anna Gondová
  Gondová Anna 
  Fortifikačné systémy na území Bratislavy. Od praveku po 2. svetovú vojnu / . S. 304-346
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - skriptá
  (3) - článok
  článok

  článok

 4. Fortifikačné systémy na území Bratislavy. Od praveku po 2. svetovú vojnu / Zborník príspevkov zo sympózia / zost. Petra Šimončičová Koóšová, Anna Gondová ; rec. Bada Michal, Bartík Juraj
  Koóšová, Petra Šimončičová (zost.) Gondová, Anna, (zost.) Bada Michal (rec.) Bartík Juraj (rec.)
  Fortifikačné systémy na území Bratislavy 5. 12. 2018 : Bratislava
  1. vydanie
  Bratislava : Mestský ústav ochrany pamiatok, 2019 . - 352 s. 300 ks
  ISBN 978-80-570-1577-2
  mestské opevnenie Bratislava hradby brána Bratislavský hrad
  zborník (príspevkov)
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (1) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0100
  kniha

  kniha

 5. Bratislavský hrad a hradný kopec: (ne)prepojené osudy - mapovanie spoločenskej diskusie o zachovaní ruiny Bratislavského hradu v kontexte hradného kopca / aut. Anna Gondová
  Gondová Anna ; 053130 
  Architektúra a urbanizmus : . Roč. 52, 1-2 (2018), s. 2-17
  článok z periodika
  ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
  (2) - článok
  článok

  článok

 6. Kelti z Bratislavy / aut. Anna Gondová, Peter Barta
  Gondová Anna ; 053130  Barta Peter
  Pamiatky a múzeá : . Roč. 66, č. 3 (2017), s. 16-17
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Verba movent, exempla trahunt or the pilot project for Partizánska Ľupča / aut. Magdaléna Kvasnicová, Anna Gondová
  Kvasnicová Magdaléna ; 053130  Gondová Anna ; 053130
  Architecture in Perspective 2016 : . S. 234-236
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Medzi urbanitou a ruralitou alebo paradox Partizánskej Ľupče / aut. Magdaléna Kvasnicová, Anna Gondová
  Kvasnicová Magdaléna ; 053130  Gondová Anna ; 053130
  Monumentorum tutela 26. Ochrana pamiatok / . S. 167-182
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 9. The Bratislava castle - visions, competitions and ideas. European analogies. / aut. Anna Gondová, Magdaléna Kvasnicová
  Gondová Anna ; 053130  Kvasnicová Magdaléna ; 053130
  SGEM 2016. 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts : . S. 711-718
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Societal, economical and political aspects of changes to the methodological approach of restoration of the Bratislava castle / aut. Anna Gondová, Magdaléna Kvasnicová
  Gondová Anna ; 053130  Kvasnicová Magdaléna ; 053130
  SGEM 2016. 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts : . S. 652-632
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok