Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh zlepšenia systému odmeňovania zamestnancov vo väzbe na výkonnosť v podniku PROTHERM PRODUCTION s.r.o., Skalica
  Novák Jozef ; M  Gyurák Babeľová Zdenka (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 03.06.2014 ; Študijný program : 189 . - 63s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management výkonnosť podniku výkonnosť zamestnancov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99262
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh opatrení na zlepšenie vnútropodnikovej komunikácie v podniku PROTHERM PRODUCTION s.r.o.
  Novák Jozef ; M  Gyurák Babeľová Zdenka (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 51s CD ROM
  priemyselné manažérstvo Industrial Management feedback spätná väzba vnútropodniková komunikácia komunikácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66429
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha