Výsledky vyhľadávania

 1. Bezpečnostné aspekty a pravidlá pre bezpečnú prepravu rádioaktívnych materiálov v EÚ
  Šebová Andrea ; 065000  Strážovec Roman (škol.)
  2017
  MTF ; Dátum obhajoby : 20.06.2017 ; Študijný odbor : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Študijný program : B-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132094
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Selection of optimal treatment procedures for non-standard radioactive waste arising from decommissioning of NPP after accident / aut. Roman Strážovec, Tomáš Hrnčíř, Martin Lištjak, Vladimír Nečas
  Strážovec Roman  Hrnčíř Tomáš ; 036000 Lištjak Martin Nečas Vladimír ; 036000
  Nuclear Engineering and Design . Vol. 301, (2016), s. 391-401
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0029549316000947
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 3. Výskum a vývoj inovatívnych technológií pre spracovanie a úpravu kvapalných rádioaktívnych materiálov a ich vplyv na životné prostredie : dát. obhaj. 25.8.2015, č. ved. odb. 5-2-31
  Strážovec Roman ; 036000  Nečas Vladimír (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2015
  FEI ; Dátum obhajoby : 25.08.2015 ; Študijný odbor : 5.2.31. jadrová energetika ; Študijný program : D-NUKF . - 196 s., príl., AUTOREF. 2015, 44 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=56244
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 4. Analýza mechanizmov tvorby plynov nového obalového súboru z pohľadu bezpečného ukladania v Republikovom Úložisku Mochovce
  Grajciarová Jana ; 065000  Strážovec Roman (škol.)
  2015
  MTF ; Dátum obhajoby : 03.06.2015 ; Študijný odbor : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Študijný program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=110672
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Analýza vplyvu spaľovania rádioaktívnych odpadov na životné prostredie
  Nesteš Michal ; M  Strážovec Roman (škol.)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 11.06.2014 ; Študijný program : 670 . - 76s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety radioactive waste rádioaktívny odpad
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90075
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Vlastnosti ionexov a metódy ich zneškodňovania v jadrovej energetike
  Fridrichová Alena ; M  Strážovec Roman (škol.)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2012 . - 75s CD ROM
  bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Occupational Health and Safety radioactivity radioactive waste rádioaktívne odpady rádioaktivita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71507
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha