Výsledky vyhľadávania

 1. Stanovenie minimálnej teploty vznietenia rozvíreného prachu dendromasy / aut. Igor Wachter, Marek Lipovský, Karol Balog ; rec. Vladimír Adamec
  Wachter Igor ; 065000  Lipovský Marek ; 065000 Balog Karol ; 065000 Adamec Vladimír (rec.)
  Junior Forensic Science 2016 (JuFoS 2016) : . CD-ROM, [6] s.
  teplota vznietenia dust cloud
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 2. 3,5 Dichlorophenol removal from wastewater using alternative adsorbents / aut. Hana Kobetičová, Marek Lipovský, Igor Wachter, Maroš Soldán
  Kobetičová Hana ; M5000  Lipovský Marek ; M5000 Wachter Igor ; M5000 Soldán Maroš ; M5000
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 23, No. 36 (2015), s. 25-32
  red mud sorption
  http://www.mtf.stuba.sk/docs//doc/casopis_Vedecke_prace/36/05_kobeticova.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Removal of copper from aqueous solutions by using natural and Fe-modified clinoptilolite / aut. Marek Lipovský, Maroš Sirotiak, Maroš Soldán
  Lipovský Marek ; M5000  Sirotiak Maroš ; M5000 Soldán Maroš ; M5000
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 23, No. 36 (2015), s. 33-40
  Copper sorption kinetics
  http://www.mtf.stuba.sk/docs//doc/casopis_Vedecke_prace/36/06_lipovsky_sirotiak_soldan.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (2) - článok
  článok

  článok

 4. Sorption kinetics of selected heavy metals adsorption to natural and Fe(III) modified zeolite tuff containing clinoptilolite mineral / aut. Maroš Sirotiak, Marek Lipovský, Alica Bartošová
  Sirotiak Maroš ; M5000  Lipovský Marek ; M5000 Bartošová Alica ; M5000
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 23, No. 36 (2015), s. 41-48
  sorption zeolite
  http://www.mtf.stuba.sk/docs//doc/casopis_Vedecke_prace/36/10_sirotiak_lipovsky_bartosova.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Analýza vybraných parametrov znečistenia vodného toku Váhu v meste Hlohovec / aut. Marek Lipovský, Maroš Soldán
  Lipovský Marek ; M5000  Soldán Maroš ; M5000
  Voda bohatstvo nášho kraja : . S. 90-99
  povrchová voda kontaminácia monitoring
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 6. Využitie nízkonákladových sorbentov pri odstraňovaní 3,5-dichlórfenolu z odpadových vôd / aut. Hana Kobetičová, Maroš Soldán, Marek Lipovský, Marcel Kuracina
  Kobetičová Hana ; M5000  Soldán Maroš ; M5000 Lipovský Marek ; M5000 Kuracina Marcel ; M5000
  Voda bohatstvo nášho kraja : . S. 73-80
  červený kal sorpcia
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 7. Comparison of ignition activation energy of polypropylens / aut. Karol Balog, Igor Wachter, Peter Rantuch, Marek Lipovský
  Balog Karol ; 065000  Wachter Igor ; 065000 Rantuch Peter ; 065000 Lipovský Marek ; 065000
  Advances in Fire, Safety and Security Research : . S. 1-5
  polymers polypropylene Thermooxidation
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 8. Vzorkovanie pevných odpadov z hľadiska správnosti a bezpečnosti / aut. Maroš Sirotiak, Lenka Blinová, Marek Lipovský
  Sirotiak Maroš ; M5000  Blinová Lenka ; M5000 Lipovský Marek ; M5000
  Integrovaná bezpečnosť 2015 : . S. 36-40
  pevný odpad vzorkovanie bezpečnosť
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Sorption of commercial herbicide "FONDO" containing glyphosate by various carbon materials / aut. Maroš Sirotiak, Marek Lipovský
  Sirotiak Maroš ; 065100  Lipovský Marek ; 065000
  Journal of Environmental Protection, Safety, Education and Management . Vol. 3, No. 5 (2015), s. 89-92
  sorption glyphosate active carbon
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Spectrometric determinations of selected herbicides in modelled aqueous solutions / aut. Maroš Sirotiak, Alica Bartošová, Marek Lipovský
  Sirotiak Maroš ; 065100  Bartošová Alica ; 065000 Lipovský Marek ; 065000
  Journal of Environmental Protection, Safety, Education and Management . Vol. 3, No. 6 (2015), s. 77-85
  spectroscopy glyphosate
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok