Výsledky vyhľadávania

 1. Rôzne metódy odstraňovania lignínu z dreva
  Bednáriková Mária Zuzana ; 065000  Wachter Igor ; 065000 (škol.)
  2020
  MTF ; Dátum obhajoby : 01.07.2020 ; Študijný odbor : bezpečnostné vedy ; Študijný program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=153604
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Opticky transparentný, drevný biokompozit
  Gereková Dominika ; 065000  Wachter Igor ; 065000 (škol.)
  2020
  MTF ; Dátum obhajoby : 01.07.2020 ; Študijný odbor : bezpečnostné vedy ; Študijný program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151339
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Electric cables installed in OSB boards surfaces and their temperature / aut. Jozef Martinka, Peter Rantuch, Tomáš Štefko, Igor Wachter
  Martinka Jozef ; 065300  Rantuch Peter ; 065000 Štefko Tomáš ; 065000 Wachter Igor ; 065000
  Wood & Fire Safety . S. 426-431
  oriented strand board electrical cables
  https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-41235-7_62
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Initiation parameters of wood based materials / aut. Peter Rantuch, Jozef Martinka, Igor Wachter
  Rantuch Peter ; 065000  Martinka Jozef ; 065300 Wachter Igor ; 065000
  Wood & Fire Safety . S. 28-34
  wood critical heat flux thermal response parameter
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Preliminary Study of Hydrometallurgical Extraction of Silver from Selected E-Waste / aut. Igor Wachter, Tomáš Štefko, Teagan Macdonald, Maroš Soldán
  Wachter Igor ; 065000  Štefko Tomáš ; 065000 Macdonald Teagan Soldán Maroš ; 065000
  Acta Montanistica Slovaca . Vol.25, iss. 2 (2020), s.182-191
  e-waste EDS analysis hydrometallurgy recycling silver extraction
  https://actamont.tuke.sk/pdf/2020/n2/5wachter.pdf
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 6. Šírenie plameňa po povrchu riadiacich káblov / aut. Jozef Martinka, Aleš Nečas, Peter Rantuch, Tomáš Štefko, Igor Wachter
  Martinka Jozef ; 065300  Nečas Aleš ; 065000 Rantuch Peter ; 065000 Štefko Tomáš ; 065000 Wachter Igor ; 065000
  Advances in Fire and Safety Engineering 2020 : . S. 164-172
  bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci dynamika požiaru elektrický kábel požiarne inžinierstvo
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Porovnanie parametrov horenia prírodného a syntetického polyméru / aut. Igor Wachter, Peter Rantuch, Tomáš Štefko, Jozef Martinka
  Wachter Igor ; 065000  Rantuch Peter ; 065000 Štefko Tomáš ; 065000 Martinka Jozef ; 065300
  Advances in Fire and Safety Engineering 2020 : . S. 278-286
  iniciácia parametre horenia polymér tepelný tok
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Impact of electrical cables embedded into oriented strand board on critical heat flux / aut. Jozef Martinka, Tomáš Štefko, Igor Wachter, Peter Rantuch
  Martinka Jozef ; 065300  Štefko Tomáš ; 065000 Wachter Igor ; 065000 Rantuch Peter ; 065000
  Wood Research . Vol. 65, iss. 2 (2020), s. 257-270
  critical heat flux oriented strand board electrical cables fire investigation fire risk
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 9. Spôsob rozloženia vybraných zložiek dreva a iných lignocelulózových materiálov : prihláška úžitkového vzoru č. 204-2019, dátum podania prihlášky: 31.12.2019, stav: platný, zapísaný úžitkový vzor č. 8898, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 02.10.2020, Vestník ÚPV SR č. 10/2020 / aut. Jozef Martinka, Igor Wachter, Tomáš Štefko, Hana Kobetičová, Aleš Nečas, Martina Hladová
  Martinka Jozef ; 065300  Wachter Igor ; 065000 Štefko Tomáš ; 065000 Kobetičová Hana ; 065300 Nečas Aleš ; 065000 Hladová Martina ; 065000
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020 . - 4 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/204-2019
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 10. Súčasné trendy v posudzovaní požiarneho nebezpečenstva kvapalín
  Dovičicová Zuzana ; 065000  Wachter Igor ; 065000 (škol.)
  2019
  MTF ; Dátum obhajoby : 05.06.2019 ; Študijný odbor : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Študijný program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144130
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha