Výsledky vyhľadávania

 1. MVE Hniezdne - spracovanie technického podkladu pre rozhodovací proces EIA.
  Klenková Soňa ; V  Dušička Peter (škol.) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 18.06.2014 ; Študijný program : 946
  hydropower potential
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=104183
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Problematika odpadového hospodárstva vo vybranej lokalite
  Klenková Soňa ; V  Škultétyová Ivona (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering waste hospodárstvo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76445
  bakalárska práca
  kniha

  kniha