Výsledky vyhľadávania

 1. Kvantifikácia tvaru územia s využitím v kartografii
  Vajsáblová Margita ; 010220  Klimeková Zuzana
  Proceedings of the Czech-Slovak Conference on Geometry and Graphics 2016 : . CD ROM, s. 185-191
  index kompaktnosti kartografické zobrazenie referenčná plocha compactness index cartographic projection reference surface
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Vplyv charakteru územia na skreslenie v kartografickom zobrazení
  Klimeková Zuzana ; 010210  Vajsáblová Margita (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2015 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100612
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Rozbor vplyvu hustoty vstupných údajov na presnosť určovania objemov pomocou DMR
  Klimeková Zuzana ; V  Lipták Miroslav (škol.) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography volume terrestrial laser scanning terestrické laserové skenovanie digitálny model reliéfu
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68224
  bakalárska práca
  kniha

  kniha