Výsledky vyhľadávania

 1. Monitorovanie zmien prvkov krajiny s využitím družicových radarových údajov
  Vanko Jakub ; 010130  Papčo Juraj (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2015 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100628
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Quad-tree Based Finite Volume Method for Diffusion Equations with Application to SAR Imaged Filtering
  Krivá Zuzana ; V220  Papčo Juraj ; V130 Vanko Jakub ; V
  Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Mathematica . Vol. 54, no. 2 (2015), s. 41-61
  image processing linear heat equation finite volume method adaptivity SAR image speckle noise
  http://kma.upol.cz/data/xinha/ULOZISTE/ActaMath/2015/054-2-3.pdf
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 3. Testovanie presnosti univerzálnej meracej stanice Trimble S8 DR Plus ROBOTIC
  Vanko Jakub ; V  Lipták Miroslav (škol.) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography total station STN ISO 17123 STN ISO 17123 testing STN ISO 17123 STN ISO 17123 testovanie univerzálna meracia stanica
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68360
  bakalárska práca
  kniha

  kniha