Výsledky vyhľadávania

 1. Non-linear analysis of concrete slender columns
  Fillo Ľudovít ; 010110  Knapcová Veronika Čuhák Marek ; 010110
  Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II : . S. 75-80
  štíhle betónové stĺpy slender concrete columns stupne aproximácie levels of approximation krivosť curvature
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 2. Design of Slender Concrete Columns
  Fillo Ľudovít ; 010110  Knapcová Veronika ; 010110 Augustín Tomáš ; 010110
  Key Engineering Materials : . Vol. 691, (2016), s. 220-229
  stability of compressed concrete members moment of 2. order level of approximation stabilita tlačených betónových prvkov moment 2.rádu úroveň približného riešenia
  článok z periodika
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 3. Verification of Concrete Slender Columns Resistance
  Fillo Ľudovít ; 010110  Knapcová Veronika Augustín Tomáš ; 010110
  Solid State Phenomena : . Vol. 249, (2016), s. 185-190
  stability of compressed concrete members moment of 2. order level of approximation stabilita tlačených betónových prvkov moment 2. rádu stupeň aproximácie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Punching Resistance Verification of Footings
  Fillo Ľudovít ; 010110  Augustín Tomáš ; 010110 Knapcová Veronika Labudková Jana
  Solid State Phenomena : . Vol. 249, (2016), s. 179-184
  footings punching shear resistance reliability základy pretlačenie šmyková odolnosť spoľahlivosť
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Experimental and Numerical Analysis of Concrete Slender Columns by Stability Failure
  Benko Vladimír ; V110  Fillo Ľudovít ; V110 Kendický Peter ; V110 Knapcová Veronika ; 010110
  Applied Mechanics and Materials : . Vol. 821, (2016), s. 747-752
  slender columns failure experiment buckling resistance analysis reliability štíhlé stĺpy stabilita experiment zlyhanie vzper odolnosť analýza
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Punching Resistance of Flat Slabs
  Fillo Ľudovít ; V110  Augustín Tomáš ; 010110 Hanzel Ján ; V110 Knapcová Veronika ; 010110
  Applied Mechanics and Materials : . Vol. 821, (2016), s. 761-766
  flat slab shear resistance Eurocodes bezprievlaková doska pretlačenie šmyková odolnosť eurokódy
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Influence of footings stiffness on punching resistance
  Fillo Ľudovít ; 010110  Augustín Tomáš ; 010110 Knapcová Veronika ; 010110 Labudková Jana
  Perspectives in Science : . Vol. 7, (2016), online, s. 204-207
  footings stiffness punching shear resistance tuhosť základov pretlačenie šmyková odolnosť
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213020915000798
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Analysis of concrete slender columns design
  Fillo Ľudovít ; 010110  Knapcová Veronika ; 010110 Čuhák Marek ; 010110
  ESaT 2016 : . CD-ROM, [4] s.
  concrete slender columns theory of 2. order non-linear effects betón štíhle stĺpy teória 2. rádu
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Overenie odolnosti štíhlych betónových stĺpov
  Fillo Ľudovít ; V110  Knapcová Veronika ; 010110 Augustín Tomáš ; 010110
  22. Betonářské dny 2015 : . USB kľúč, [6] s.
  stabilita tlačených betónových prvkov moment druhého rádu stupeň aproximácie stability of compressed concrete members second order moment level of approximation
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 10. Návrh štíhlych betónových stĺpov
  Knapcová Veronika ; 010110 
  Advances in architectural, civil and environmental engineering : . CD-ROM, s. 474-480
  štíhle betónové stĺpy stupne aproximácie krivosť slender concrete columns levels of approximation curvature
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok