Výsledky vyhľadávania

 1. Teoreticko-experimentálna analýza prechodových dosiek cestných mostov
  Laco Kamil ; 010110  Borzovič Viktor ; 010110 (škol.)
  2018
  SVF ; Dátum obhajoby : 23.08.2018 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : D-TKeIS4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=120073
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 2. Numerical model of the approach slab with gap functionality
  Laco Kamil ; 010110  Borzovič Viktor ; 010110
  Proceedings of the 12th fib International PhD Symposium in Civil Engineering : . USB kľúč, 553-560
  approach slab transition zone GAP functionality prechodová doska prechodová oblasť funkcionalita GAP
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Šmyková odolnosť prechodových dosiek pomocou zjednodušeného numerického modelu
  Laco Kamil ; 010110  Borzovič Viktor ; 010110
  Betón na Slovensku 2014-2018 : . S. 245-250
  prechodové dosky šmyková odolnosť prechodová oblasť approach slabs shear resistance transition zone
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Approach Slab and its Structural Behaviour During Whole Service Life / aut. Viktor Borzovič, Kamil Laco
  Borzovič Viktor ; 010110  Laco Kamil ; 010110
  fib 2018 - Better, Smarter, Stronger : . USB kľúč, [11] s.
  prechodová doska prechodová oblasť nerovnomerné sadanie nelineárne modelovanie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Súbor bytových domov a jeho navrhovanie s využitím BIM procesov
  Laco Kamil ; 010110 
  Betonárske dni 2018 : . S. 79-84
  BIM statický návrh bytový dom structural design dwelling house
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Analýza prechodovej dosky na modely s GAP podložím ako podklad pre vypracovanie pomôcky projektantom
  Laco Kamil ; 010110 
  Juniorstav 2018 : . USB kľúč, s. 423-428
  prechodová doska prechodová oblasť GAP pružiny approach slab transition zone GAP springs
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Experimentálne overovanie pôsobenia doskových konštrukcií v mostnom staviteľstve
  Borzovič Viktor ; 010110  Laco Kamil ; 010110 Halvoník Jaroslav ; 010110
  Mosty/Bridges 2018 : . S. 242-248
  doskové konštrukcie slab mosty bridges šmyk shear prechodové dosky transition slab
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 8. Influence of footings rigidity and subsoil on punching resistance
  Fillo Ľudovít ; 010110  Laco Kamil ; 010110 Augustín Tomáš ; 010110
  Engineering mechanics 2018 : . S. 221-224
  footings punching shear resistance rigidity subsoil základy pretlačenie šmyková odolnosť tuhosť podložie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Centroom Piešťany - príčiny vzniku trhlín nenosných murovaných stien v júli 2010
  Benko Vladimír ; 010110  Laco Kamil ; 010110 Sivčák Anton ; 010110
  Betonárske dni 2018 : . S. 263-272
  brick cracks deflection murivo trhliny priehyb
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Parametrical Study of the Shear Resistance of the Approach Slabs / aut. Kamil Laco, Viktor Borzovič
  Laco Kamil ; 010110  Borzovič Viktor ; 010110
  24th Concrete Days 2017 : . S. 256-261
  transition area approach slab shear resistance
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok