Výsledky vyhľadávania

 1. Modifikácia vstupných vzorov zosnímaných v neriadených podmienkach
  Gajdoš Martin ; 035000  Sopiak Dominik ; 035000 (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave, FEI, 2020
  FEI ; Dátum obhajoby : 08.06.2020 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : I-API . - 86 s.

  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=F0D9EA643ED4040314E9101BE0B8&seo=CRZP-detail-kniha
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Mechanizmy na odhaľovanie podvodu pri rozpoznávaní osôb podľa tváre
  Centárová Lucia ; 035000  Sopiak Dominik ; 035000 (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave, FEI, 2020
  FEI ; Dátum obhajoby : 08.06.2020 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : I-API . - 82 s.

  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=23A5A917B76C11E744A4EF80CF65&seo=CRZP-detail-kniha
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Analýza spracovateľskej stability biopolymérov
  Andicsová Vanesa ; 035000  Sopiak Dominik ; 035000 (škol.)
  2020 Bratislava : STU v Bratislave, FEI
  FEI ; Dátum obhajoby : 08.06.2020 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : I-API . - 57 s.

  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=FD287398550734C84EB11BBBBA89&seo=CRZP-detail-kniha
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Systém na správu metód popisujúcich vlastnosti biopolymérov
  Alexy Ján ; 035000  Sopiak Dominik ; 035000 (škol.)
  2020 Bratislava : STU v Bratislave, FEI
  FEI ; Dátum obhajoby : 08.06.2020 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : I-API . - 56 s.

  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=F5195A1FF5FC85745642A1DFA517&seo=CRZP-detail-kniha
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Kontrola obsadenosti parkoviska použitím moderných technológií
  Jenčík Matúš ; 035000  Sopiak Dominik ; 035000 (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave, FEI, 2020
  FEI ; Dátum obhajoby : 29.06.2020 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : I-API . - 69 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=C67292DEA65D7A08E021F0CAC3F9&seo=CRZP-detail-kniha
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Simultánna lokalizácia a mapovanie 3D priestoru
  Pružinský Dominik ; 035000  Sopiak Dominik ; 035000 (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2020
  FEI ; Dátum obhajoby : 08.06.2020 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : I-API . - 72 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=C67292DEA65D7A08E021F3CAC3F9&seo=CRZP-detail-kniha
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Analýza metód a vývoj nástroja na prehrávanie a metadátovanie videí
  Kacvinský Denis ; 035000  Sopiak Dominik ; 035000 (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave, FEI, 2020
  FEI ; Dátum obhajoby : 08.06.2020 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : I-API . - 78 s.

  http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=FD287398550734C84EB113BBBA89&seo=CRZP-detail-kniha
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Detekcia kvality obrazu pre účely biometrického rozpoznávania
  Blaščák Anton ; 035000  Sopiak Dominik ; 035000 (škol.)
  2019
  FEI ; Dátum obhajoby : 02.07.2019 ; Študijný odbor : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Študijný program : B-API . - 34 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135237
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 9. Rozpoznávanie aktivity vo videu
  Sahul Dušan ; 035000  Sopiak Dominik ; 035000 (škol.)
  2019
  FEI ; Dátum obhajoby : 12.06.2019 ; Študijný odbor : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Študijný program : I-API . - 76 s., DVD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144468
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 10. Rozoznávanie geografických bodov na obraze
  Vasiľ Marcel ; 035000  Sopiak Dominik ; 035000 (škol.)
  2019
  FEI ; Dátum obhajoby : 12.06.2019 ; Študijný odbor : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Študijný program : I-API . - 53 s., DVD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144478
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha