Výsledky vyhľadávania

 1. Detection of acetylcarnitine in human skeletal muscle: A 7T 1H MRS study / aut. Radka Klepochová, Ladislav Valkovič, Martin Gajdošík, Siegfried Trattnig, Martin Krššák
  Klepochová Radka ; 040630  Valkovič Ladislav Gajdošík Martin Trattnig Siegfried Krššák Martin
  Magnetic Moments in Central Europe 2017, 8-12 March 2017, Budapest, Hungary : . S. 69
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 2. Magnetic Field Variations Near Weak Magnetic Materials Studied by Magnetic Resonance Imaging Techniques
  Frollo Ivan  Andris Peter Gogola Daniel Přibil Jiří Valkovič Ladislav Szomolányi Pavol
  IEEE Transactions on Magnetics . Vol. 48 (2012), s.2334-2339
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 3. Time-resolved phosphorous magnetization transfer of the human calf muscle at 3 T and 7 T: A feasibility study
  Valkovič Ladislav  Chmelík Marek Just Kukurová Ivica Krššák Martin Gruber Stephan Frollo Ivan Trattnig Siegfried Bogner Wolfgang
  European Journal of Radiology . Vol. 81 (2012), s.in Press
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 4. Nové metódy merania fyziologických funkcií pomocou magnetickej rezonancie : dát. obhaj. 5.9.2012, č. ved. odb. 5-2-54
  Valkovič Ladislav  Frollo Ivan (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012
  FEI ; . - 164 s príl.
  meracie metódy magnetická rezonancia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73047
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 5. Magnetic Resonance Imaging Methods Used for Weak Magnetic Materials Detection
  Frollo Ivan  Andris Peter Přibil Jiří Vojtíšek Lubomír Dermek Tomáš Valkovič Ladislav Gogola Daniel Štrbák Oliver
  Measurement 2011 : . s.319-322
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Radiofrequency Coil Array Design and Optimisation for Magnetic Resonance Low Field Imaging
  Vojtíšek Lubomír  Frollo Ivan Valkovič Ladislav Gogola Daniel Dermek Tomáš Juráš Vladimír Szomolányi Pavol
  Measurement 2011 : . s.327-330
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Design and Construction of a Head Probe Coil for Vocal Tract Imaging
  Gogola Daniel  Valkovič Ladislav Přibil Jiří Dermek Tomáš Vojtíšek Lubomír Frollo Ivan
  Measurement 2011 : . s.360-363
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Low-Field BOLD Effect Induced by Alcohol and Caffeine Measured in the Upper Limb: A Feasibility Study
  Valkovič Ladislav  Juráš Peter ; V180 Gogola Daniel Vojtíšek Lubomír Frollo Ivan
  Measurement 2011 : . s.356-359
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Measurement and imaging of planar electromagnetic phantoms based on NMR imaging methods
  Frollo Ivan  Andris Peter Přibil Jiří Vojtíšek Lubomír Dermek Tomáš Valkovič Ladislav
  Measurement Science Review [elektronický zdroj] . Vol. 10, No. 3 (2010), s.97-101
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 10. Phased array receiving coils for low field lungs MRI: Design and optimization
  Vojtíšek Lubomír  Frollo Ivan Valkovič Ladislav Gogola Daniel Juráš Peter ; V180
  Measurement Science Review [elektronický zdroj] . Vol. 10, No. 3 (2010), s.61-66
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok