Výsledky vyhľadávania

  1. Implementation of the handheld decision support system for agriculture and home gardening
    Pohronská Mária ; I100  Krajčovič Tibor ; I100
    Lecture Notes in Electrical Engineering : . s.637-645
    vnorené systémy podpora rozhodovania prostredie poľnohospodárstvo
    článok zo zborníka
    AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
    článok

    článok

  2. Functional Prototype of Multiple Watchdog System Implemented in FPGA
    Ďuríček Maroš ; 070400  Pohronská Mária ; 070400 Krajčovič Tibor ; 070400
    Applied Electronics 2012 : . s.75-78
    watchdog real-time fault-tolerant FPGA
    článok zo zborníka
    AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
    článok

    článok

  3. Monitorovací systém prostredia na báze programovateľného hardvéru
    Sekeráš Marián ; I100  Pohronská Mária (škol.) ; I100
    Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012 . - 51 s príl.
    počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks sensors senzory programovateľný hardvér monitorovanie prostredia
    http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74609
    bakalárska práca
    Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
    FIIT0100
    kniha

    kniha

  4. Experimentálny hudobný nástroj na báze programovateľného obvodu
    Malovec Ján ; I100  Pohronská Mária (škol.) ; I100
    Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012 . - 55 s príl.
    počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks hudba
    http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81302
    diplomová práca
    Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
    FIIT0100
    kniha

    kniha

  5. Zabezpečovací systém viacerých časovačov na báze programovateľného obvodu
    Ďuríček Maroš ; I100  Pohronská Mária (škol.) ; I100
    Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012 . - 56 s príl.
    počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks doba odozvy
    http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81278
    diplomová práca
    Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
    FIIT0100
    kniha

    kniha

  6. Hardware-accelerated Rule-based Systems for Embedded Platforms
    Pohronská Mária ; I100  Krajčovič Tibor ; I100
    2012
    Kybernetika a informatika 2012 [elektronický zdroj] : . S. 69-70
    vnorené systémy pravidlové systémy programovateľný hardvér FPGA
    článok zo zborníka
    AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
    článok

    článok

  7. A Hardware Reset Implementation in Multiple GPGA Watchdog System
    Ďuríček Maroš ; I100  Pohronská Mária ; I100 Krajčovič Tibor ; I100
    2012
    Kybernetika a informatika 2012 [elektronický zdroj] : . S. 71-72
    časovač dohliadania rekonfigurovateľné obvody súbežné procesy
    článok zo zborníka
    AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
    článok

    článok

  8. Využitie programovateľného hardvéru na realizáciu expertných vnorených systémov
    Pohronská Mária ; I100  Krajčovič Tibor (škol.) ; I100
    Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012
    Aplikovaná informatika inteligentné systémy systémy reálneho času programovateľný hardvér expertné systémy vnorené systémy
    http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=77176
    dizertačná práca
    DAI - Dizertačné a habilitačné práce
    kniha

    kniha

  9. Monitorovací systém prostredia na báze programovateľného hardvéru
    Chrást Lukáš ; I  Pohronská Mária (škol.) ; I100
    Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012 . - 31 s príl.
    počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks temperature sensor teplota monitorovanie prostredia programovateľný hardvér
    http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74559
    bakalárska práca
    Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
    FIIT0100
    kniha

    kniha

  10. Implementing Embedded Expert Systems via Programmable Hardware
    Pohronská Mária ; I100 
    Information Sciences and Technologies. Bulletin of the ACM Slovakia . Vol. 4, No. 2 (2012), s.s.10-19
    článok z periodika
    ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
    článok

    článok