Výsledky vyhľadávania

 1. Aplikácia znalostného manažmentu pre zabezpečenie zvyšovania efektívnosti podnikateľských subjektov
  Rečičár Jakub ; 902020  Kajanová Jana (škol.)
  902020 ; Dátum obhajoby : 27.08.2014 ; Študijný program : 621

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93007
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 2. Enterprise organizational structure as a factor influening the knowledge processes in SMEs
  Rečičár Jakub ; R2020 
  MANEKO Manažment a ekonomika podniku . Roč.6, č.1 (2014), s. 107-113
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Interdisciplinary education in management at the technical university
  Bondareva Irina ; R2020  Tomlain Juraj ; R2020 Rečičár Jakub ; R2020
  Procedia - Social and Behavioral Sciences . Vol. 141 (2014), s. 1067-1062
  článok z periodika
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Znalosti ako efektívny nástroj konkurencieschopnosti a rastu v rámci výrobných chemických a potravinárskych MSP v kontexte medzinárodného obchodu
  Tomlain Juraj ; R2020  Rečičár Jakub ; R2020
  Obchod a financie 2014 : . s. 46-51
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Knowledge of enterprise as a tool for business process optimization using marketing activities
  Rečičár Jakub ; R2020  Tomlain Juraj ; R2020
  European Scientific Journal University of the Azores, Portugal . No 1 (2014), s. 585-591
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 6. The influence of employee motivation and cultural differences on knowledge transfer
  Rečičár Jakub ; R2020 
  Innovative Trends in Construction and Real Estate Sector - ITCRES 2013 : . s.CD ROM 671-681
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Financial and knowledge aspects of innovation activities of SMEs in the chemical industry of the Slovak Republic
  Rečičár Jakub ; R2020  Tomčík Róbert ; R2020
  International Academic Conference od Education, Teaching and E-learning. IAC-ETEL 2014 : . s.9
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Knowledge transfer and its influence by motivation and personality specifics of employees : Transfer znalostí a jeho ovplyvňovanie motiváciou a osobnostnými zvláštnosťami zamestnancov
  Rečičár Jakub ; R2020 
  Nehnuteľnosti a bývanie . Roč. 8, č. 2 (2013), s.108-115
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. The corporate adaptability by DOCS Model as an element of corporate culture in relation to knowledge management
  Turáková Alexandra ; R2020  Rečičár Jakub ; R2020
  Multidisciplinary academic research 2013 : . s.7 strán
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Knowledge management context of innovation activities in sme´s
  Rečičár Jakub ; R2020 
  MANEKO Manažment a ekonomika podniku . roč.5, č.2 (2013), s.262-268
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok