Výsledky vyhľadávania

 1. Človek v prostredí / aut. Veronika Kotradyová, Zuzana Žúžiová, Korina Krchniaková, Alena Capíková, Dana Chumchalová
  Kotradyová Veronika ; 055150  Žúžiová Zuzana Krchniaková Korina Capíková Alena Chumchalová Dana
  Dizajn s ohľadom na človeka : . S. 68-159
  kapitola(článok) z dokumentu
  ACD - Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách
  článok

  článok

 2. Prostredie ako podpora a terapia / aut. Zuzana Žúžiová, Stanislav Majcher, Michal Czafík, Michal Sládek
  Žúžiová Zuzana  Majcher Stanislav ; 051110 Czafík Michal ; 051110 Sládek Michal ; 051110
  Dizajn s ohľadom na človeka : . S. 188-213
  kapitola(článok) z dokumentu
  ACD - Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách
  (1) - článok
  článok

  článok

 3. Ako na to / aut. Veronika Kotradyová, Zuzana Žúžiová, Ingrid Hagenhenrich
  Kotradyová Veronika ; 055150  Žúžiová Zuzana Hagenhenrich Ingrid
  Dizajn s ohľadom na človeka : . S. 236-278
  kapitola(článok) z dokumentu
  ACD - Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách
  článok

  článok

 4. Interiérový dizajn a jeho súvislosť s civilizačnými chorobami
  Kotradyová Veronika ; A5150  Petelen Ivan ; A5150 Žúžiová Zuzana ; A5150
  Trendy v nábytkářství a bydlení 2013 : . S. 105-113
  interiér zdravie dizajn s ohľadom na človeka
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Civilizačné ochorenia a interiérový dizajn
  Kotradyová Veronika ; A5150  Petelen Ivan ; A5150 Žúžiová Zuzana ; A5150
  Interiér 2013 : . s.s. 80-87
  dizajn interiér zdravie dizajn s ohľadom na človeka
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Interiér 2013 : zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou, FA STU Bratislava 26.-27. september 2013
  Kotradyová Veronika (zost.) ; A5150  Žúžiová Zuzana (zost.) ; A5150 Jarema Jaroslav (rec.) Mudrončík Miloslav (rec.) ; V181
  1. vyd
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013 . - 152 s
  ISBN 978-80-227-4042-5
  dizajn interiér nábytkový
  zborník
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (15) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR1000
  kniha

  kniha

 7. Civilization Diseases and Their Relation to Interior Design of Working Space
  Kotradyová Veronika ; A5150  Petelen Ivan ; A5150 Žúžiová Zuzana ; A5150
  Human resources management and ergonomics . Vol. 7, Iss. 2 (2013), s.p. 66-77
  civilizačné choroby zdravé životné prostredie zdravý interiér zdravé sedenie dizajn
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Interiérový dizajn ako prostriedok prevencie a liečenia chorôb : ETAPA E 01 Interiér a jeho súvislosť s civilizačnými chorobami projekt APVV-0469-11
  Petelen Ivan ; A5150  Daniel Peter ; A5150 Hronský Michal C. ; A5150 Chlebo Viliam Kočlík Dušan ; A5150 Kotradyová Veronika ; A5150 Melčák Rudolf Morávková Katarína ; A5150 Salcer Igor ; A5150 Žúžiová Zuzana ; A5150
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013 . - 96 s
  ISBN 978-80-227-3889-7
  interiérový dizajn zdravé bývanie civilizačné choroby životný štýl prevencia
  výskumná správa
  GAI - 12/Výskumné štúdie a priebežné správy ; 13/Správy
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR5110
  kniha

  kniha

 9. Sumarizácia výsledkov súvislostí medzi mikroprostredím a civilizačnými chorobami - tabuľková príloha
  Žúžiová Zuzana ; A5150 
  Mikroprostredie a civilizačné ochorenia [elektronický dokument] : . s.72-87
  mikroprostredie choroby civilizačné
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok