Výsledky vyhľadávania

 1. Globálna a krajinná ekológia
  Piatrik Milan ; C6290  Kollár Vojtech Rusko Miroslav ; M5000
  1. vyd
  Skalica : Stredoeurópska vysoká škola, 2008 . - 314 s
  ISBN 978-80-969700-4-9
  ekológia životné prostredie
  učebnica
  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1100
  kniha

  kniha

 2. Environmentálne manažérstvo
  Rusko Miroslav ; M5000  Piatrik Milan ; C6290 Kotovicová Jana
  2. vyd
  Žilina : STRIX, 2007 . - 175 s
  ISBN 978-80-89281-03-9
  environmentálne manažérstvo
  monografia
  BAB - Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1100
  kniha

  kniha

 3. Integrácia systémov riadenia
  Plchová Jana ; C240  Piatrik Milan ; C6290
  Moderné prístupy k manažmentu podniku. Zborník príspevkov z 16. medzinárodnej vedeckej konferencie na CD-nosiči . s.56
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Environmentálne orientovaný personálny manažment
  Plchová Jana ; C240  Piatrik Milan ; C6290
  Acta academica trenchiniensis . s.293-296
  článok zo zborníka
  článok

  článok

 5. Environmentálne orientovaný personálny manažment.
  Plchová Jana ; C240  Piatrik Milan ; C6290
  Moderné prístupy k riadeniu ľudských zdrojov. Zborník z medzinárodnej konferencie, Fakulta sociálno ? ekonomických vzťahov TUAD v Trenčíne, Trenčín 8.-9.3.2006, ISBN . s.293-296
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Strategické hodnotenie vplyvov na životné prostredie pri uplatňovaní zákona o posudzovaní ? SEA.
  Piatrik Milan ; C6290  Plchová Jana ; C240 Filipová Katarína
  Manažérstvo životného prostredia 2003. Management of Environment 2003. Zborník referátov z 3. konferencie so zahraničnou účasťou, vyšlo v 2005 . s.nestr.
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Hodnotenie environmentálneho správania firmy
  Plchová Jana ; C240  Piatrik Milan ; C6290 Plchová Jana ; C240 Piatrik Milan ; C6290
  Zborník FP VUT Brno . s.nestr.
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Application of marketing instruments in environmental management systems
  Plchová Jana ; C240  Piatrik Milan ; C6290
  ECOMA 2005. Economy and Management of Enterprises in Transition Economies in the Global Market Environment : . s.369-372
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Aplikácia životného cyklu v manažérskych systémoch
  Piatrik Milan ; C6290  Plchová Jana ; C240 Filipová Katarína
  Manažérstvo životného prostredia 2003. Management of Environment 2003. Zborník referátov z 3. konferencie so zahraničnou účasťou, vyšlo v 2005 . s.6-13
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Environmentálne náklady a výnosy podniku
  Plchová Jana ; C240  Piatrik Milan ; C6290
  Moderné prístupy k manažmentu podniku = Modern Approaches to Corporate Management : . s.429-433
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - monografia
  článok

  článok