Výsledky vyhľadávania

 1. Environmentálna bezpečnosť strojárskych technológií
  Škárka Bohumil ; M390 
  Žilina : STRIX, 2009 . - 89 s
  ISBN 978-80-89281-51-0
  strojárske technológie bezpečnosť bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  monografia
  (2) - monografia
  (1) - skriptá
  (2) - učebnica
  (3) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1100
  kniha

  kniha

 2. Bezpečnosť priemyslových technológií
  Škárka Bohumil ; M390  Tureková Ivana ; M5000
  Žilina : STRIX, 2009 . - 145 s
  ISBN 978-80-89281-44-2
  priemyselné technológie bezpečnosť priemyselných procesov bezpečnosť práce
  monografia
  BAB - Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  (2) - monografia
  (2) - skriptá
  (1) - učebnica
  (2) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 3. Hodnotenie akosti zdrojov pitnej vody = Quality assessment of drinkable water sources : Bakalárska práca
  Franz Robert  Škárka Bohumil (xxx) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2007
  MTF ; . - 94 s 1 CD-ROM
  pitná voda
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Riadenie rizík v potravinárskej výrobe = Hazard control in food industry : Diplomová práca
  Luptáková Natália  Škárka Bohumil (xxx) ; M390
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2007
  MTF ; . - 70 s príl (1 CD-ROM)
  riadenie rizík rizikový manažment potravinársky priemysel
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Ekotoxicita vybraných prostriedkov bytovej chémie : Diplomová práca
  Rochovský Juraj  Škárka Bohumil (xxx) ; M390
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2007
  MTF ; . - 131 s 1 CD-ROM
  toxicita indikátor pôdne mikroorganizmy
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Ekotoxicita vybraných čistiacich prostriedkov = Ecotoxicity of some cleaning preparations : Diplomová práca
  Škárka Bohumil (xxx) ; M390  Nečasová Ivana
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2007
  MTF ; . - 92 s 1 CD-ROM
  toxicita indikátor pôdne mikroorganizmy
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Posúdenie akosti pitnej vody v dvoch zemepisne vzdialených lokalitách = Condmnation of quality of drinking water in two geographically distant localities : Diplomová práca
  Škárka Bohumil (xxx) ; M390  Varga Štefan
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2007
  MTF ; . - 131 s 1 CD-ROM
  podzemné vody pitná voda
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Riziká v potravinárskej výrobe a metódy ich riadenia = The methods of risk - management in food industry : Bakalárska práca
  Bodnárová Miroslava  Škárka Bohumil (xxx) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2007
  MTF ; . - 53 s 1 CD-ROM
  potravinárska výroba kvalita potravín riadenie rizík
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Posudzovanie ekotoxicity výrobkov spotrebnej chémie = Assessement of ecotoxicity of chemical consumer goods : Bakalárska práca
  Lanáková Alexandra  Škárka Bohumil (xxx) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2007
  MTF ; . - 71 s 1 CD-ROM
  ekotoxicita bioindikátory
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Samočistiaca schopnosť vodného toku = Natural purification capacity : Diplomová práca
  Ďurík Milan  Škárka Bohumil (xxx) ; M390
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2007
  MTF ; . - 70 s príl., 1 CD-ROM
  povrchové vody samočistenie
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha