Výsledky vyhľadávania

 1. Využitie komplexačných činidiel vo fentonovskom systéme ZVI/H+/H2O2 pri degradácii chlórovnaných polutantov vôd / aut. Oľga Čižmárová, Lukáš Hrdlička, Josef Prousek
  Čižmárová Oľga ; 046290  Hrdlička Lukáš Prousek Josef ; 046290
  Zborník príspevkov z 8. ročníka vedeckej konferencie Priemyselné emisie 2018 . S. 49-55
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Environmental toxicity study of poly(2-oxazoline)s / aut. Lukáš Hrdlička, Petra Šrámková, Josef Prousek, Juraj Kronek
  Hrdlička Lukáš ; 046290  Šrámková Petra Prousek Josef ; 046290 Kronek Juraj
  Chemical Papers / . Vol. 72, iss. 6 (2018), s. 1543-1547
  článok z periodika
  ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 3. Green solvents based on choline chloride for the extraction of spruce bark (Picea abies) / aut. Andrea Škulcová, Zuzana Haščičová, Lukáš Hrdlička, Jozef Šima, Michal Jablonský
  Škulcová Andrea ; 049380  Haščičová Zuzana Hrdlička Lukáš ; 046290 Šima Jozef ; 042190 Jablonský Michal ; 049380
  Cellulose Chemistry And Technology . Vol. 52, iss. 3-4 (2018), s. 171-179
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 4. Environmental toxicity study of new synthesized poly(2-oxazoline)s / aut. Lukáš Hrdlička, Josef Prousek, Petra Šrámková
  Hrdlička Lukáš ; 046290  Prousek Josef ; 046290 Šrámková Petra
  Zborník príspevkov z medzinárodného sympózia Priemyslená toxikológia 2017 : . S. 85-91
  activated sludge Poly(2-oxazoline) Respirometric assay Sinapis Alba
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Degradation of monochloroacetic acid by aluminium modified Fenton process / aut. Albert Llort Sala, Lukáš Hrdlička, Josef Prousek
  Llort Sala Albert  Hrdlička Lukáš ; 046290 Prousek Josef ; 046290
  Celoslovenská študentská vedecká konferencia Aplikované prírodné vedy 2017 : . S. 59-62
  aluminium ions Fenton reaction Monochloroacetic acid Zero-valent Aluminium
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  článok

  článok

 6. Fotochemická a fotokatalytická degradácia azofarbiva Ostazine Yellow H-R / aut. Adriána Drobňáková, Lukáš Hrdlička, Josef Prousek
  Drobňáková Adriána ; 040000  Hrdlička Lukáš ; 046290 Prousek Josef ; 046290
  Celoslovenská študentská vedecká konferencia Aplikované prírodné vedy 2017 : . S. 9-13
  Fentonova reakcia Foto-Fentonova reakcia fotokatalytická degradácia oxid titaničitý oxid zinočnatý
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  článok

  článok

 7. Vplyv hlinitých solí na testy toxicity / aut. Lukáš Hrdlička, Josef Prousek, Thomas Villette
  Hrdlička Lukáš ; 046290  Prousek Josef ; 046290 Villette Thomas
  Priemyselná toxikológia 2016, 36. medzinárodné vedecké sympózium, 22.-24.jún 2016 Svit, Slovenská republika : . S. 55-61
  hliník testy toxicity OECD aktivovaný kal
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Removal of Chlorinated pollutants from water by photocatalytic degradation methods / aut. Lukáš Hrdlička, Natalia Witkowska, Josef Prousek
  Hrdlička Lukáš ; 046290  Witkowska Natalia Prousek Josef ; 046290
  Zborník príspevkov zo 6.ročníka vedeckej konferencie Priemyselné emisie 2016 : . S. 55-57
  Monochloroacetic acid Dichloroacetic acid photodegradation nanomagnetite oxidation
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Odstránenie arzénu z reálnych odpadových vôd / aut. Josef Prousek, Lukáš Hrdlička, Daniel Hájek
  Prousek Josef ; 046290  Hrdlička Lukáš ; 046290 Hájek Daniel
  Odpadové vody 2016 : . S. 27-30
  arzén zrážanie sorpcia komplexácia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Removal of toxic compounds from water by photocatalytic degradation methods / aut. Lukáš Hrdlička, Natalia Witkowska, Josef Prousek
  Hrdlička Lukáš ; 046290  Witkowska Natalia Prousek Josef ; 046290
  IX. vedecká konferencia Mladí vedci - bezpečnosť potravinového reťazca, Bratislava, 06.-07. december 2016 : . S. 34
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok