Výsledky vyhľadávania

 1. Zborník príspevkov 38. medzinárodného vedeckého sympózia "Priemyselná toxikológia 2018", 13.-15.6.2018, Svit / ed. Miroslava Smolinská, Milan Melník ; rec. Ján Garaj, Lívia Kijovská
  Smolinská, Miroslava, (ed.) Melník, Milan, (ed.) Garaj, Ján (rec.) Kijovská, Lívia (rec.)
  Priemyselná toxikológia 2018 38. 13.-15.6.2018 Svit
  1. vyd.
  Bratislava Slovenská technická univerzita v Bratislave 2018 . - 187 s.
  ISBN 978-80-227-4806-3
  zborník
  (9) - článok
  kniha

  kniha

 2. Priemyselná toxikológia 2015, 35. medzinárodné vedecké sympózium : zborník príspevkov, 17.-19.jún 2015, Svit / ed. Miroslava Smolinská, Milan Melník ; rec. Ján Garaj, Vladimír Hricko
  Smolinská, Miroslava, ; C6290 (ed.) Melník, Milan (ed.) Garaj, Ján (rec.) Hricko, Vladimír (rec.)
  Priemyselná toxikológia 2015 35 17.-19.6.2015 Svit, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2015 . - 323 s.
  ISBN 978-80-227-4377-8
  zborník (príspevkov)
  (9) - článok
  kniha

  kniha

 3. Možnosti zvýšenia odolnosti neevolventných ozubení na pitting
  Kopiláková Beáta  Bošanský Miroslav (škol.) ; J0030
  1. vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2014 . - 121 s
  ISBN 978-80-227-4184-2
  ozubenie
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0100
  kniha

  kniha

 4. Aktuálny stav v jednotnosti používania metrologických pojmov v analytickej chémii
  Labuda Ján ; C1180  Tarapčík Pavol ; C1180 Garaj Ján
  Chemické listy . s.450-452
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 5. Optimalizácia využitia výpočtových prostriedkov pri e-mailovej komunikácii
  Garaj Ján  Máté Ján (škol.) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2007
  FIIT ; . - 39 s
  informatika
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 6. Analytická chémia I / [aut.]Garaj,Ján, Hladký,Zdeněk, Labuda,Ján
  Garaj Ján  Hladký Zdeněk Labuda Ján ; C1180
  Bratislava : STU v Bratislave, 1996 . - 188 s : Tab.,grafy,lit
  ISBN 80-227-0838-0
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FCHPT2401000
  kniha

  kniha

 7. O možnostiach využitia holografie na zistenia niektorých vlastností materiálov
  Garaj Ján  Beň J.
  CO MAT TECH 94. Konferencia s medzinárodnou účasťou : . s.121-124
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Štruktúra tuhých anorganických látok / [aut.]Garaj,Ján
  Garaj Ján 
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1990 . - nestr
  výskumná správa
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FCHPT1000
  kniha

  kniha

 9. Kryštálová a molekulová štruktúra organociničitých zlúčenín s biologicky aktívnymi ligandami / [aut.]Garaj,Ján
  Garaj Ján 
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1990 . - nestr
  výskumná správa
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FCHPT1000
  kniha

  kniha

 10. XXXI. celoštátna konferencia katedier častí a mechanizmov strojov. 5.-7. júna 1990 : Zborník Prednášok
  Žilina : Vysoká škola dopravy a spojov, 1990 . - 243 s
  zborník
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0002
  kniha

  kniha