Výsledky vyhľadávania

 1. A new 365-litre dust explosion chamber: Design and testing / aut. Richard Kuracina, Zuzana Szabová, Michal Bachratý, Miroslav Mynarz, Marián Škvarka
  Kuracina Richard ; 065200  Szabová Zuzana ; 065200 Bachratý Michal ; 020070 Mynarz Miroslav Škvarka Marián ; 065000
  Powder technology . Vol. 386, (2021), s. 420-427
  dust explosion lycopodium clavatum pressure transducer detonation chamber
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032591021002618
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 2. Posúdenie bezpečnosti pri výkopových prácach
  Hačunda Dominik ; 065000  Szabová Zuzana ; 065200 (škol.)
  2021
  MTF ; Dátum obhajoby : 08.06.2021 ; Študijný odbor : bezpečnostné vedy ; Študijný program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158394
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Identifikácia nebezpečenstiev súvisiacich s chybami koľajníc na tratiach ŽSR
  Botka Maroš ; 065200  Szabová Zuzana ; 065200 (škol.)
  2021
  MTF ; Dátum obhajoby : 08.06.2021 ; Študijný odbor : bezpečnostné vedy ; Študijný program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158392
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Study of selected fire characteristics of beech wood depending on particle size / aut. Richard Kuracina, Zuzana Szabová, Karol Balog
  Kuracina Richard ; 065200  Szabová Zuzana ; 065000 Balog Karol ; 065000
  Wood & Fire Safety . S. 16-21
  fire safety fire characteristics beech wood particle size
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Zapojenie vysokoenergetického kapacitného zapaľovača s odporovým drôtom : prihláška úžitkového vzoru č. 139-2019, dátum podania prihlášky: 24.09.2019, stav: platný, zapísaný úžitkový vzor č. 8925, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 03.11.2020, Vestník ÚPV SR č. 11/2020 / aut. Richard Kuracina, Zuzana Szabová
  Kuracina Richard ; 065200  Szabová Zuzana ; 065200
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020 . - 5 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/139-2019
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 6. Štúdium vybraných požiarnotechnických charakteristík horľavých priemyselných prachov
  Matušov Dominik ; 065000  Szabová Zuzana ; 065200 (škol.)
  2020
  MTF ; Dátum obhajoby : 01.07.2020 ; Študijný odbor : bezpečnostné vedy ; Študijný program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151343
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia v práškovej lakovni
  Rusnák Rastislav ; 065000  Szabová Zuzana ; 065200 (škol.)
  2020
  MTF ; Dátum obhajoby : 14.07.2020 ; Študijný odbor : bezpečnostné vedy ; Študijný program : B-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=134500
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Výbuchové charakteristiky rozvírených prachov / aut. Richard Kuracina, Zuzana Szabová, Marián Škvarka
  Kuracina Richard ; 065200  Szabová Zuzana ; 065200 Škvarka Marián ; 065000
  Advances in Fire and Safety Engineering 2020 : . S. 126-134
  požiarna bezpečnosť výbuchová konštanta výbuchový parameter zvírený prach
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Posúdenie ohrozenia zamestnancov pri oprave a údržbe servomotorov
  Černek Milan ; 065000  Szabová Zuzana ; 065200 (škol.)
  2020
  MTF ; Dátum obhajoby : 14.07.2020 ; Študijný odbor : bezpečnostné vedy ; Študijný program : B-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=134449
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Hodnotenie ergonomických rizík pri práci na vybranom strojnom zariadení
  Jadrná Monika ; 065000  Szabová Zuzana ; 065000 (škol.)
  2019
  MTF ; Dátum obhajoby : 18.06.2019 ; Študijný odbor : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Študijný program : B-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139731
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha