Výsledky vyhľadávania

 1. Zmysel čistej architektúry Obyčajnosť - každodennosť - banálnosť - v premýšľaní súčasnej architektúry
  Nováková Martina ; 053130  Bencová Jarmila ; 053130 (škol.)
  2016
  FAR ; Dátum obhajoby : 07.07.2016 ; Študijný odbor : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Študijný program : D-ARCH . - 180 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133313
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0100
  kniha

  kniha

 2. The ordinary as a precedent for sustainability in architecture / aut. Martina Nováková, Tony Lam
  Nováková Martina ; 053130  Lam Tony
  An introduction to sustainability and aesthetics : . s. 163-167
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 3. The ordinary - everyday - commonplace as a reference of cultural identity
  Foltinová Erika ; A2120  Nováková Martina ; A3130
  Procedia - Social and Behavioral Sciences . Vol. 122, (2014), s. 114-118
  cultural identity everydayness ordinaryness commonplaceness kultúrna identita každodennosť obyčajnosť banálnosť
  článok z periodika
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. A sustainable Ordinarity : The ordinary as a precedent for sustainability in architecture
  Nováková Martina ; A3130  Lam Tony
  The aesthetics of sustainability Conference [elektronický zdroj] : . s.online, p. 45-47
  architecture sustainability udržateľnosť obyčajnosť
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 5. Tendencia ku každodennosti v súčasnej architektonickej tvorbe
  Nováková Martina ; A3130 
  Architektura v Perspektivě 2013 [elektronický zdroj] : . S. 108-115
  architektúra obyčajnosť
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Obrat k obyčajnosti v premýšľaní súčasnej architektúry
  Nováková Martina ; A3130 
  TYPOLOGIE (N)OSTALGIE : . s.s. 89-94
  architektúra obyčajnosť každodennosť teória architektúry
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Obyčajnosť-každodennosť-banálnosť v premýšľaní architektúry
  Nováková Martina ; A3130 
  ALFA . Roč.18, č.3 (2013), s.s. 14-23
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. The ordinary - everydey commonplace as a reference of cultural identity
  Foltinová Erika ; A2120  Nováková Martina ; A3130
  Bukurešť : University of Architecture and Urbanism "Ion Mincu", 2013 . - s. 33-34
  architektúra cultural identity everydayness ordinaryness commonplaceness kultúrna identita každodennosť obyčajnosť banálnosť
  http://www.artsedu.org/artsedu_abstractbook.pdf
  elektronické dokumenty
  kniha

  kniha

 9. Zmysel obyčajnej architektúry - architektúra bez vlastností
  Nováková Martina ; A3130 
  Architektura nedávné minulosti očima dneška : . s.s 25-29
  teória architektúry obyčajnosť každodennosť
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 10. Zmysel obyčajnej architektúry: architektúra bez vlastností
  Nováková Martina ; A3130 
  Proměny architektury 2. poloviny 20. století [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, s.25-29
  architektúra
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok