Výsledky vyhľadávania

 1. 2D MXenes as Perspective Immobilization Platforms for Design of Electrochemical Nanobiosensors / aut. Lenka Lorencová, Veronika Gajdošová, Štefánia Hrončeková, Tomáš Bertók, Jana Blahutová, Alica Vikartovská, Lucia Parráková, Pavol Gemeiner, Peter Kasák, Ján Tkáč
  Lorencová Lenka  Gajdošová Veronika Hrončeková Štefánia Bertók Tomáš Blahutová Jana Vikartovská Alica Parráková Lucia Gemeiner Pavol ; 049160 Kasák Peter Tkáč Ján
  Electroanalysis . Vol. 31, iss. 10 (2019), s. 1833-1844
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 2. Vplyv vlastností zvarového spoja na tvárniteľnosť polotovarov / Alexander Schrek, Pavol Švec, Veronika Gajdošová
  Schrek Alexander ; 020050  Švec Pavol ; 020050 Gajdošová Veronika
  Strojárstvo - Strojírenství . Roč. 21, č. 11 (2017), s. 26-27, s. 66
  vlastnosti zvarové spoje laser welded steel formability
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - článok
  článok

  článok

 3. Plošné tvárnenie súčiastok z dvojkomponentných polotovarov
  Gajdošová Veronika ; 020050  Schrek Alexander ; 020050 (škol.)
  2016
  SJF ; Dátum obhajoby : 27.04.2016 ; Študijný odbor : 5.2.7. strojárske technológie a materiály ; Študijný program : D-STM . - 122 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89262
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0100
  kniha

  kniha

 4. Deep drawing of Tailor-welded blank from high-stregth steel / aut. Alexander Schrek, Pavol Švec, Veronika Gajdošová
  Schrek Alexander ; 020050  Švec Pavol ; 020050 Gajdošová Veronika
  Pro-tech-ma ´16 : . S. 101-102
  tailor-welded blank
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 5. Deformation properties of Tailor-welded blank made of dual phase steels / aut. Alexander Schrek, Pavol Švec, Veronika Gajdošová
  Schrek Alexander ; 020050  Švec Pavol ; 020050 Gajdošová Veronika ; 020050
  Acta Mechanica et Automatica : . Vol. 10, no. 1 (2016), s. 38-42
  dual phase steels
  http://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84959126104&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=acta+mechanica+et+automatica&st2=&sid=79329EB8C0D8DF7B76A1CF037BE88E5A.WeLimyRvBMk2ky9SFKc8Q%3a20&sot=b&sdt=b&sl=38&s=SRCTITLE%28acta+mechanica+et+automatica%29&relpos=11&citeCnt=0&searchTerm=
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 6. Vplyv vlastností zvarového spoja na tvárniteľnosť laserom zváraných kombinovaných polotovarov / aut. Alexander Schrek, Pavol Švec, Veronika Gajdošová
  Schrek Alexander ; 020050  Švec Pavol ; 020050 Gajdošová Veronika
  Zváranie 2016 : . S. 120-128, CD ROM
  tvárniteľnosť zvarový spoj
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Weld movement in deep drawing of tailor-welded blanks0281-12 / aut. Alexander Schrek, Pavol Švec, Veronika Gajdošová
  Schrek Alexander ; 020050  Švec Pavol ; 020050 Gajdošová Veronika
  MM Science Journal . Vol. 2016, iss. November (2016), s. 1309-1312
  deep drawing tailor-welded blank
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84995542820&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=weld+movement+in+deep+drawing&st2=&sid=8F2E982E3D74CB1C7F73C74C1336D17D.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a10&sot=b&sdt=b&sl=44&s=TITLE-ABS-KEY%28weld+movement+in+deep+drawing%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 8. Deep drawing of tailor-welded blanks made of hihg-strength steel / aut. Alexander Schrek, Pavol Švec, Veronika Gajdošová
  Schrek Alexander ; 020050  Švec Pavol ; 020050 Gajdošová Veronika
  Zeszyty naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika . z. 88, no. 3 (2016), s. 213-220
  deep drawing tailor-welded blank
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 9. Blankholder forces distribution in deep drawing process of TWB / aut. Alexander Schrek, Pavol Švec, Veronika Gajdošová
  Schrek Alexander ; 020280  Švec Pavol ; 020280 Gajdošová Veronika ; 020050
  Hutnik- Wiadomości Hutnicze . Vol. 82, no. 8 (2015), s. 515-519
  deep drawing blankholder force
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 10. The effect of weld line orientation on the geometry of deep drawn tailor-welded blanks / aut. Pavol Švec, Alexander Schrek, Veronika Gajdošová
  Švec Pavol ; 020280  Schrek Alexander ; 020280 Gajdošová Veronika ; 020050
  Hutnik- Wiadomości Hutnicze . Vol. 82, no. 9 (2015), s. 642-645
  deep drawing tailor-welded blank
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok