Výsledky vyhľadávania

 1. Tvorba halogénoctových kyselín v modelových vodách dezinfikovaných chlórnanom sodným vyrobeným chemickým postupom a elektrolýzou soľanky
  Munka Karol  Bednáriková Alena Šimovičová Katarína Ilavský Ján ; 010280 Barloková Danka ; 010280 Tkáčová Jana Varga Stanislav Slovinská Margita Vajíčeková Anna
  Voda Zlín 2020 : . S. 103-108
  úprava pitnej vody dezinfekcia chlórnanom sodným laboratórne skúšky vedľajšie produkty dezinfekcie halogénoctové kyseliny
  https://www.smv.cz/o-spolecnosti/odborna-cinnost/sbornik-voda-zlin-2020/
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 2. Bromičnany vo vodách
  Barloková Danka ; 010280  Ilavský Ján ; 010280 Marko Ivana ; 010280 Tkáčová Jana
  Zborník prednášok z XVII. konferencie s medzinárodnou účasťou Pitná voda . S. 187-194
  odstraňovanie bromičnanov pitná voda sorpčné materiály
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Determination of chlorine dioxide and chlorite in water supply systems by verified methods
  Tkáčová Jana  Božíková Jarmila ; V280
  Slovak Journal of Civil Engineering . Vol. 22, no. 2 (2014), s. 21-28
  dezinfekcia drinking water chlordioxid pitná voda
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 4. Štúdium vlastností oxidu chloričitého, podmienky obmedzovania tvorby DBPs
  Tkáčová Jana  Božíková Jarmila ; V280
  Vodohospodársky spravodajca . Roč. 56, č. 5-6 (2013), s.12-15
  desinfection dezinfekcia vody drinking water pitná voda
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Progresívne technológie pri zabezpečení kvality pitnej vody pri doprave : Dizertačná práca
  Tkáčová Jana  Božíková Jarmila (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  SVF ; . - 141 s
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha