Výsledky vyhľadávania

 1. Microstructure, Phase Occurrence and Corrosion behavior of As-Solidified and As-Annealed Al-Pd alloys / aut. Libor Ďuriška, Marián Palcut, Martin Špoták, Ivona Černičková, Ján Gondek, Pavol Priputen, Roman Čička, Dušan Janičkovič, Jozef Janovec
  Ďuriška Libor ; 061000  Palcut Marián ; 061000 Špoták Martin Černičková Ivona ; 061000 Gondek Ján ; 061000 Priputen Pavol ; 061000 Čička Roman ; 061000 Janičkovič Dušan Janovec Jozef ; 902680
  Journal of Materials Engineering and Performance . Vol. 27, iss. 4 (2018), s. 1601-1613
  Al-Pd alloys Corrosion resistance intermetallics
  https://link.springer.com/article/10.1007/s11665-018-3245-6
  http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=CCC&search_mode=GeneralSearch&qid=3&SID=C3ipjcRJu632TuB5M82&page=1&doc=1
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 2. Electrochemical corrosion of Al-Pd alloys in HCl and NaOH solutions / aut. Marián Palcut, Libor Ďuriška, Martin Špoták, Michal Vrbovský, Žaneta Gerhátová, Ivona Černičková, Jozef Janovec
  Palcut Marián ; 061000  Ďuriška Libor ; 061000 Špoták Martin Vrbovský Michal Gerhátová Žaneta ; 061000 Černičková Ivona ; 061000 Janovec Jozef ; 902680
  Journal of Mining and Metallurgy, Section B: Metallurgy . Vol. 53, Iss. 3 (2017), s. 333-340
  aluminium corrosion
  http://www.jmmab.com/images/pdf/2017/1450-53391700015P.pdf
  https://www.scopus.com/record/display.uri?origin=AuthorProfile&view=basic&eid=2-s2.0-85032590071
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 3. Korózna odolnosť binárnej zliatiny Sn-In
  Monček Juraj ; 061000  Špoták Martin ; 061000 (škol.)
  2016
  MTF ; Dátum obhajoby : 23.06.2016 ; Študijný odbor : 5.2.26. materiály ; Študijný program : B-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=129005
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Corrosion behavior of Al-Pd alloys in aqueous NaCl solution / aut. Libor Ďuriška, Marián Palcut, Martin Špoták, Ivona Černičková, Ján Gondek, Pavol Priputen, Jozef Janovec
  Ďuriška Libor ; 061000  Palcut Marián ; 061000 Špoták Martin Černičková Ivona ; 061000 Gondek Ján ; 061000 Priputen Pavol ; 061000 Janovec Jozef ; 902680
  Fractography of Advanced Ceramics : . 1 s.
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 5. Corrosion behaviour of selected Al-Pd alloys in aqueous NaCl / aut. Libor Ďuriška, Marián Palcut, Martin Špoták, Ivona Černičková, Ján Gondek, Pavol Priputen, Dušan Janičkovič, Jozef Janovec
  Ďuriška Libor ; 061000  Palcut Marián ; 061000 Špoták Martin Černičková Ivona ; 061000 Gondek Ján ; 061000 Priputen Pavol ; 061000 Janičkovič Dušan Janovec Jozef ; 902680
  C-MAC Days 2016 : . S. P-04
  článok zo zborníka
  BFB - Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 6. Corrosion of candidate lead-free solder alloys in saline solution / aut. Martin Špoták, Marián Drienovský, Lýdia Rízeková Trnková, Marián Palcut
  Špoták Martin ; M1000  Drienovský Marián ; M1000 Rízeková Trnková Lýdia ; M1000 Palcut Marián ; M1000
  METAL 2015. 24th International Conference on Metallurgy and Materials. Brno, 3.5.6.2015 : . CD-ROM, [6] s.
  solder corrosion
  http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=22&SID=Q23zlVRrzic2vVnagTX&page=1&doc=1
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Čo je korózia?
  Palcut Marián ; M1000  Špoták Martin ; M1000
  Quark . Roč. 20, č. 5 (2014), s. 30-31
  korózia
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Synthesis and characterization of magnetite nanoparticles
  Gerulová Kristína ; M5000  Palcut Marián ; M1000 Špoták Martin ; M1000 Čaplovič Ľubomír ; M1000 Dománková Mária ; M1000
  NANOCON 2014 [elektronický zdroj] : . CD-ROM, [1] s.
  magnetic nanoparticles magnetite
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 9. Vybrané elektrochemické vlastnosti austenitickej koróziivzdornej ocele
  Špoták Martin ; M1000  Riedlmajer Robert (škol.) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013
  Materials Engineering corrosion austenitic steel korózia austenitická oceľ
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79847
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha