Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh opatrení na zdokonalenie procesu získavania a výberu zamestnancov v podniku Grafobal, akciová spoločnosť, Skalica
  Blažek Jakub ; 064000  Urbanovičová Petra ; 064000 (škol.)
  2017
  MTF ; Dátum obhajoby : 22.06.2016 ; Študijný odbor : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Študijný program : B-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=129130
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh faktorov podnikovej kultúry ako nástroja ovplyvňujúceho výkonnosť podniku PCA Slovakia, s.r.o.
  Doka Tomáš ; 064000  Urbanovičová Petra ; 064000 (škol.)
  2017
  MTF ; Dátum obhajoby : 22.06.2017 ; Študijný odbor : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Študijný program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=129048
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Návrh faktorov podnikovej kultúry ako nástroja ovplyvňujúceho udržateľnú výkonnosť podniku Danfoss Power Solution a.s.
  Kršková Lucia ; 064000  Urbanovičová Petra ; 064000 (škol.)
  2017
  MTF ; Dátum obhajoby : 23.06.2017 ; Študijný odbor : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Študijný program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=115210
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Internet Marketing as a Tool of Desirable Corporate Culture / aut. Justína Mikulášková, Petra Haršányová, Miloš Čambál
  Mikulášková Justína ; 064000  Haršányová Petra ; 064000 Čambál Miloš ; 064000
  Proceedings of the 8th European Conference on Intellectual Capital. [elektronický zdroj] . online, s. 393-399
  corporate culture internet marketing tools intellectual capital
  http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=3FVzHemDfWkU78igtVa&page=1&doc=1
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. The Business Performance in the Context with Corporate Culture / aut. Petra Haršányová, Justína Mikulášková, Miloš Čambál
  Haršányová Petra ; 064000  Mikulášková Justína ; 064000 Čambál Miloš ; 064000
  Proceedings of the 8th European Conference on Intellectual Capital. [elektronický zdroj] . online, s. 375-381
  performance corporate culture employees
  http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=5&SID=3FVzHemDfWkU78igtVa&page=1&doc=8
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Business performance in the context of corporate culture / aut. Petra Haršányová, Jaromíra Vaňová, Miloš Čambál
  Haršányová Petra ; 064000  Vaňová Jaromíra ; 064000 Čambál Miloš ; 064000
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 24, no. 37 (2016), s. 33-38
  corporate culture business performance employees
  http://www.mtf.stuba.sk/docs//doc/casopis_Vedecke_prace/37/4_Harsanyova_Vanova_Cambal_PR.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Návrh faktorov udržateľnej výkonnosti podniku v kontexte s podnikovou kultúrou v ZF Slovakia, a.s.
  Haršányová Petra ; 064000  Vaňová Jaromíra (škol.)
  2015
  MTF ; Dátum obhajoby : 01.06.2015 ; Študijný odbor : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Študijný program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=109966
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Využitie metódy AHP a softvéru Expert Choice pri identifikovaní faktorov udržateľnej výkonnosti priemyselného podniku v kontexte s podnikovou kultúrou / aut. Petra Haršányová, Miloš Čambál, Lukáš Jurík
  Haršányová Petra ; 064000  Čambál Miloš ; M4000 Jurík Lukáš ; M4000
  Výkonnosť podniku . Roč. 5, č. 2 (2015), s. 70-82
  podniková kultúra výkonnosť udržateľnosť
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Návrh opatrení na zdokonalenie procesu výberu a adaptácie zamestnancov v podniku ETI ELB s.r.o. Báhoň
  Haršányová Petra ; M  Čambál Miloš (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management human resources výber zamestnancov zamestnanci ľudské zdroje
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78942
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha