Výsledky vyhľadávania

 1. Vysokotemperaturnoje prevraščenije karbidov v skeletnoj evtektike i deľta-evtektoide litoj bystrorežuščej stali / aut. Alexander Chaus, Matej Bračík, Miroslav Sahul, Viktor Tittel
  Chaus Alexander ; 063300  Bračík Matej Sahul Miroslav ; 063100 Tittel Viktor ; 063600
  Metallovedenije i termičeskaja obrabotka metallov . No. 8 (2020), s. 1-3
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 2. Comparison of high feed milling with common milling in terms of tool life and productivity / aut. Marcel Kuruc, Vladimír Šimna, Matej Bračík, Marek Vozár, Ladislav Morovič, Jozef Peterka
  Kuruc Marcel ; 063200  Šimna Vladimír ; 063200 Bračík Matej Vozár Marek ; 063000 Morovič Ladislav ; 063200 Peterka Jozef ; 063200
  Development in machining technology : . S. 62-74
  high feed milling tool life tools wear productivity
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  (2) - článok
  článok

  článok

 3. Štruktúra a vlastnosti rýchloreznej ocele pretavenej a odliatej vo vákuu
  Bračík Matej ; 063000  Čaus Alexander ; 063300 (škol.)
  2019
  MTF ; Dátum obhajoby : 27.08.2019 ; Študijný odbor : 5.2.7. strojárske technológie a materiály ; Študijný program : D-STAM . - 116 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132475
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Vacuum heat treatment of as cast high-speed steel of M2 type / aut. Alexander Chaus, Matej Bračík, Miroslav Sahul, Mária Dománková
  Chaus Alexander ; 063300  Bračík Matej ; 063000 Sahul Miroslav ; 063100 Dománková Mária ; 061000
  26th IFHTSE Congress 2019 : . S. 86-91
  vacuum cast state microstructure eutectic carbides
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Interaction between ceramic molds and high-speed steel during gravity and vacuum investment casting / aut. Alexander Chaus, Matej Bračík, Ľubomír Čaplovič
  Chaus Alexander ; 063300  Bračík Matej ; 063000 Čaplovič Ľubomír ; 061000
  Journal of Materials Engineering and Performance . 07, August (2019), s. 1-16
  cobalt aluminate face coat high-speed steel interaction
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 6. Microstructure and properties of M2 high-speed steel cast by the gravity and vacuum investment casting / aut. Alexander Chaus, Matej Bračík, Miroslav Sahul, Mária Dománková
  Chaus Alexander ; 063700  Bračík Matej ; 063000 Sahul Martin ; 061000 Dománková Mária ; 061000
  Vacuum . Vol. 162, (2019), s. 183-198
  high-speed steel vacuum microstructure properties
  http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=CCC&search_mode=GeneralSearch&qid=5&SID=C1b4lgN3cHATjJJZ8ux&page=1&doc=1
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 7. Diffusion induced changes in cast and wrought M2 high-speed steel subject to homogenisation annealing / aut. Martin Sahul, Matej Bračík, Alexander Chaus
  Sahul Martin ; 061000  Bračík Matej Chaus Alexander ; 063300
  Contemporary Advances in Diffusion in Solids. . S. 24-33
  high-speed steel annealing carbides decomposition Dissolution diffusion
  https://www.scientific.net/DF.22.24
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 8. Diffusion induced changes in cast and wrought M2 high-speed steel subject to homogenisation annealing / aut. Alexander Chaus, Martin Sahul, Matej Bračík
  Chaus Alexander ; 063300  Sahul Martin ; 061000 Bračík Matej ; 063000
  Diffusion Foundations . Vol. 22, (2019), s. 24-33
  high-speed steel annealing carbides decomposition Dissolution diffusion
  https://www.scientific.net/DF.22.24
  článok z periodika
  článok

  článok

 9. Influence of end millvariable pitch on surface quality of aluminium thin-walled parts / aut. Ivan Buranský, Matej Bračík, Vladimír Šimna, Tomáš Vopát
  Buranský Ivan ; 063600  Bračík Matej ; 063000 Šimna Vladimír ; 063600 Vopát Tomáš ; 063000
  MM Science Journal . Vol. 2018, November 2018 (2018), s. 2552-2557
  3D scanning milling flatness
  http://www.mmscience.eu/content/file/archives/MM_Science_201827.pdf
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85057346690&origin=SingleRecordEmailAlert&dgcid=raven_sc_search_en_us_email&txGid=300b18e689f18c4a68c40e16f73e39fc
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 10. Influence of end mill helix angle on surface quality of aluminium thin-walled parts / aut. Ivan Buranský, Matej Bračík, Vladimír Šimna
  Buranský Ivan ; 063600  Bračík Matej ; 063000 Šimna Vladimír ; 063600
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 26, no. 42 (2018), s. 177-188
  milling 3D scanning flatness
  https://www.mtf.stuba.sk/buxus/docs/doc/casopis_Vedecke_prace/42/25__Buransky_Bracik_Simna.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok